KURS

Osnove JavaScript - maj 2024.

Početak kursa: 27. maj 2024.
Trajanje kursa: 3 meseca
Na kursu Osnove programiranja polaznici počinju da proučavaju interni program SoftUnija za sveobuhvatnu obuku softverskih inženjera.
Kurs obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji čine neophodnu bazu za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na kursu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase…
Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije… Dotiču se i osnove web razvoja, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Ovim kursom polaznici se uspešno pripremaju za sledeći nivo u odabranom usavršavanju – profesionalni modul.

- Cena na rate: 2 x 18 500 RSD

Veštine koje ćete steći:

Teme:

Uvod u kurs
 • Poređenje jezika
 • Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 27.05.2024.
Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Uvod u osnovnu sintaksu
 • Condititonal Statements
 • While and For Loops
 • Debugovanje i traženje grešaka
 • Datum održavanja: 28.05.2024.
Vežba - Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje

Datum održavanja: 30.05.2024.

Git i GitHub
 • Konfigurisanje softvera
 • Uvod u Git
 • Uvod u GitHub
 • Datum održavanja: 03.06.2024.
Vrste podataka i promenljive
 • Tipovi podataka i promenljive let vs. var
 • Strings
 • Numbers
 • Booleans
 • typeof Operator
 • Undefined and Null
 • Datum održavanja: 04.06.2024.
Vežba - Vrste podataka i varijable

Datum održavanja: 06.06.2024.

HTTP Osnove
 • HTTP Developer Tools
 • HTML Forme
 • Request
 • Response
 • URLs i ERL
 • Datum održavanja: 10.06.2024.
Nizovi
 • Šta su nizovi?
 • Array Operations
 • Array Iteration
 • for-of Loop
 • Datum održavanja:11.06.2024.
Vežba - Nizovi

Datum održavanja: 13.06.2024.

HTML & CSS Osnove
 • Uvod u HTML
 • Elementi HTML jezika
 • Uvod u CSS
 • Selektori
 • Blok elementi
 • Developers tools
 • Fontovi
 • Datum održavanja: 17.06.2024.
Funkcije
 • Šta je funkcija?
 • Deklarisanje i pozivanje funkcija
 • Ugnježdene funkcije
 • Vrednost vs. Referentni tipovi
 • Strelaste funkcije
 • Imenovanje i najbolje prakse
 • Datum održavanja:

18.06.2024.
Vežba - Funkcije

Datum održavanja: 20.06.2024.

Bitske operacije
 • Šta je bit, bajt, KB i MB?
 • Numerički simboli
 • Reprezentacija podataka u računarskoj memoriji
 • Datum održavanja:24.06.2024.
Napredni nizovi
 • Funkcionalnost niza
 • Operacije nad nizovima (dodavanje na kraj, uklanjanje sa kraja, uklanjanje sa početka, dodavanje na početak, filtriranje i transformacija elemenata
 • Sortiranje nizova
 • Datum održavanja:25.06.2024.
Vežba - Napredni nizovi

Datum održavanja: 27.06.2024.

Priprema za polugodišnji ispit
Datum održavanja: 01.07.2024.
Polugodišnji ispit
Polugodišnji ispit će se održati 07. jula 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita. Najkasnije vreme kada možete pristupiti ispitu je 14:59 časova, pri čemu ćete imati 4 sata za rešavanje (do 18:59 časova).
Objekti i klase
 • Objekti (definicija, svojstva i metode)
 • Tipovi referenci i vrednosti
 • JSON
 • Klase
 • Datum održavanja:08.07.2024.
Vežba - Objekti i klase

Datum održavanja:11.07.2024.

Baze podataka - osnove
 • Uvod u baze podataka
 • SQL vs NoSQL
 • DBMS sistemi
 • Relacione baze podataka
 • SQL
 • MySQL
 • NoSQL
 • MongoDB
 • Datum održavanja: 

15.07.2024.
Asocijativni nizovi
 • Asocijativni nizovi (definicija, atributi, iteracija)
 • Mapa (metode, iteracija)
 • Skup (metode, iteracija)
 • Datum održavanja:16.07.2024.
Vežba - Asocijativni nizovi

Datum održavanja:18.07.2024.

Uvod u QA
 • Testiranje softvera
 • QA inženjeri i njihove dužnosti
 • Greške i traženje grešaka
 • Vrste testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Automatizacija testova
 • Alati
 • Datum održavanja:22.07.2024.
Obrada teksta
 • Stringovi
 • Manipulacija stringovima
 • Pravljenje i izmena stringova
 • Datum održavanja: 23.07.2024.
Vežba - Obrada teksta

Datum održavanja: 25.07.2024.

Koncepti razvoja softvera - deo 1
 • 4 veštine dobrog softver developera
 • Osnovni koncepti za razvoj softvera
 • Softverske arhitekture
 • Front end
 • Back end
 • Datum održavanja: 29.07.2024.
Regularni izrazi
 • Regularni izrazi
 • Grupisanja pojmova
 • Kvantifikatori
 • Datum održavanja: 30.07.2024.
Vežbe - Regularni izrazi

Datum održavanja: 01.08.2024.

Koncepti razvoja softvera - deo 2
 • Koncepti Front-end developmenta
 • Koncepti Back-end developmenta
 • Integrisani sistemi i Internet of things ( IOT )
 • Datum održavanja:

05.08.2024.
Priprema za završni ispit

Datum održavanja: 06. i 08.08.2024.

Rešavanje problema
 • Osnovne veštine softver developera
 • Definisanje i rešavanje problema
 • Faze rešavanja problema
 • Rešavanje ispitnih zadataka
 • Datum održavanja: 12.08.2024.
Jednostavan web projekat
 • Node Modules (HTTP, Creating simple HTTP Server)
 • Express.js Framework;
 • MVC
 • MVC with Node, Express.js, Handlebars
 • Datum održavanja:
13.08.2024.
 
Završni ispit

Završni ispit će se održati 18. avgusta 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita. Najkasnije vreme kada možete pristupiti ispitu je 14:59 časova, pri čemu ćete imati 4 sata za rešavanje (do 18:59 časova).

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita će se održati 24. avgusta 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita. Najkasnije vreme kada možete pristupiti ispitu je 14:59 časova, pri čemu ćete imati 4 sata za rešavanje (do 18:59 časova).

 

NAPOMENA: Za prijavu za popravni ispit se plaća taksa u iznosu od 1 440 dinara (nevezano da li ste se prijavili za redovan ispit ili ne).

Ponovo polaganje završnog ispita

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita će se održati 25. avgusta 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita. Najkasnije vreme kada možete pristupiti ispitu je 14:59 časova, pri čemu ćete imati 4 sata za rešavanje (do 18:59 časova).

 

NAPOMENA: Za prijavu za popravni ispit se plaća taksa u iznosu od 1 440 dinara (nevezano da li ste se prijavili za redovan ispit ili ne).

Uvod u javascript predavac

Strahinja Kešelj

predavač na kursu Osnove JavaScript – teorija

Iskusni Java/Spring developer sa širokim spektorm interesovanja u koje spadaju tehnologije poput SveIte i GoLang-a.

JelenaMarkovic sajt01

Jelena Marković

predavač na kursu Osnove JavaScript – vežbe

Završila je Matematički fakultet, smer Računarstvo i informatika,trenutno se bavi nastavničkim radom na istom fakultetu kao asistent, kao i u Računarskoj gimnaziji. Aktivno je uključena u doktorske studije iz oblasti interaktivnog i automatskog dokazivanja teorema i programiranja ograničenja.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je pogodan za sve polaznike koji poznaju tipove podataka u JavaScript-u i imaju osnovne veštine za rad sa uslovnim konstrukcijama i petljama. Potrebne veštine mogu se steći na SoftUni besplatnom kursu “Uvod u JavaScript”.

Kako se prijaviti?

Kliknite na dugme “KUPITE KURS” i pratite instrukcije. Nakon uspešne uplate, bićete upisani na obuku.

Do kada mogu da se prijavim i kada počinje kurs?

Prijave traju do 24. maja 2024. Obuka počinje 27. maja 2024., a časovi će se održavati ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 18:30h do 21:30h. Detaljan raspored časova možete pronaći u sekciji „Teme“ ili klikom na dugme “Raspored predavanja”.

Gde i kako mogu da pratim predavanja?

Celokupna nastava se održava ONLINE, što znači da predavanja možete pratiti u real time-u ili možete da pogledate snimak predavanja u vremenu kada Vama odgovara.

Koliko kurs košta i šta je sve uključeno u cenu?

Puna cena kursa iznosi 37 000 dinara. U cenu kursa su uključeni:

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Kurs obuhvata polugodišnji i završni ispit.
Polugodišnji ispit: Trajanje izrade je 4 sata, održaće se online, vikendom, a tačan datum je 07. jul 2024.
Završni ispit: Trajanje izrade je 4 sata, održava se online, vikendom, a tačan datum je 18. avgust 2024.

Da li ću dobiti sertifikat ako položim ispit?

Ako položite ispit sa minimum 70% tačnosti, dobijate SoftUni sertifikat o položenom kursu. Redovnom izradom domaćih zadataka možete ostvariti dodatnih 5% bodova.

Preporučujemo:

Share