No products in the cart.

BESPLATAN KURS

Uvod u Java programiranje

Za početnike
Besplatan kurs “Uvod u Java programiranje” pruža osnovne veštine programiranja u Javi ali i drugim programskim jezicima, potrebne za sve tehnološke smerove na SoftUni-ju.
To uključuje savladavanje osnovnih veština kodiranja, rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while).

Veštine koje ćete steći:

Teme:

Uvod u kurs
 • Kurikulum
 • Predavači
 • Ispit
 • Materijali za učenje
Datum održavanja: 27.01.2024.
Prvi koraci u programiranju
 • Pisanje veoma prostih programa
 • Jednostavne operacije i proračuni
Datum održavanja: 27.01.2024.
Vežba: Prvi koraci u programiranju
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 28.01.2024.
Provere (uslovno grananje)
 • Uslovne konstrukcije (if, if-else);
 • Logički izrazi
 • Zadaci
Datum održavanja: 03.02.2024.
Vežba - Provere (uslovno grananje)
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 04.02.2024.
Složenije provere
 • Embedded conditional structures;
 • Switch-construction formatted output;
 • Zadaci
Datum održavanja: 10.02.2024.
Vežba - Složenije provere
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 11.02.2024.
For petlja
 • For- ciklus
 • Kontrolna promenljiva
 • Incrementation
Datum održavanja: 17.02.2024.
Vežba - For petlja
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 18.02.2024.
While petlja
 • While-ciklus
 • Repetition interrupt operators
Datum održavanja: 24.02.2024.
Vežba - While petlja
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 25.02.2024.
 
Ugnježdene petlje
 • Nested ciklusi
 • Složeniji zadaci sa konstrukcijama sa ponavljanjem
Datum održavanja: 02.03.2024.
Vežba - Ugnježdene petlje
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
Datum održavanja: 03.03.2024.
Priprema za ispit
 • Rešavanje pripremnih zadataka
Datum održavanja: 09.03.2024.
Preliminarni ispit

Datum održavanja: 09. i 10.03.2024.

Završni ispit

Datum održavanja: 16. i 17.03.2024.

Image of an Person

Jordan Atanasijević

Predavač na kursu Uvod u Java programiranje
Predavač sa velikim iskustvom i širokim spektrom znanja u tehnologijama: Java, C, C#, Microsoft SQL, Power BI, Linux.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen potpunim početnicima bez iskustva u tehnologiji i informatici, kao i polaznicima koji već imaju osnovno znanje ili su pohađali druge kurseve.

Kako se prijaviti?

Prijave za kurseve koji počinju u januaru su zatvorene.

Do kada mogu da se prijavim i kada počinje kurs?

Kurs je namenjen potpunim početnicima bez iskustva u tehnologiji i informatici, kao i polaznicima koji već imaju osnovno znanje ili su pohađali druge kurseve.Upis na kurs je otvoren do 24. januara. Obuka počinje 27. januara, a časovi će se održavati svake subote i nedelje od 10:00 do 13:15 časova. Detaljan raspored časova možete pronaći u sekciji „Teme“ ili klikom na dugme “Raspored predavanja”.

Gde i kako mogu da pratim predavanja?

Celokupna nastava se održava ONLINE. Nekoliko dana pred sam početak kursa ćete dobiti mail sa detaljnim uputsvima za pristupanje kursu.

Koliko kurs košta i šta je sve uključeno u cenu?

Predavanja kursa su u potpunosti BESPLATNA. Kurs uključuje:
Ukoliko na kraju kursa želite da polažete ispit, plaća se samo nadoknada za polaganje. Položeni ispit važi za ceo program SoftUni-ja.
Ako se prijavite za polaganje ispita do 12.02.2024. ostvarujete popust od 50% na punu cenu ispita. Cena ispita sa popustom iznosi 3.000,00 dinara.
Ako se prijavite za polaganje ispita posle 12.02.2024. plaćate punu cenu ispita. Puna cena ispita bez popusta iznosi 6.000,00 dinara.
Ako se ne osećate dovoljno pripremljenim i spremnim za polaganje ispita na kraju kursa, NE MORATE da plaćate kotizaciju, niti da polažete ispit. U ovom slučaju savetujemo vam da upišete sledeći sličan kurs i unapredite vaše znanje.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će se održati online i biće teorijski. Biće u formi testa i održaće se 16. i 17. mart 2024.

Da li ću dobiti sertifikat ako položim ispit?

Ako položite ispit sa minimum 50% tačnosti, dobijate SoftUni sertifikat o položenom kursu.

Uz ovaj kurs preporučujemo

Share