Kurs QA Automatizacija

2600
dusan sijacic softuni
Predavač
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs QA Automatizacija

Cilj kursa QA automatizacije je sticanje veština planiranja, razvoja i održavanja automatizovanih QA skripti. Obuka će obuhvatati sve vrste automatizovanog testiranja, odnosno testiranje Unit, Integration i System/End-to-end. Takođe, dotaći ćemo se tema nefunkcionalnog testiranja kao što su testiranje performansi i sigurnosno testiranje. Obrađivaće se prakse isporuke softvera, korišćenje sistema za integraciju softvera i izvođenje testa za svaku promenu aplikacije. Na kraju kursa svako od vas će imati potrebne veštine za izgradnju i integraciju pojedinačnih rešenja za automatizaciju web aplikacija, koristeći C# programski jezik.

Veštine koje ćete steći:

 • Poznavanje automatizovanog QA testiranja na različitim nivoima
 • Korišćenje različitih pristupa u automatiziranom testiranju
 • Učenje korišćenja WebDriver-a, Appium-a, Postman-a
 • Uvod u Performance Testing
 • Uvod u Penetration Testing
 • Uvod u Continuous Integration and Continuous Delivery

Teme:

Resursi
Uvod u kurs
Pregled automatizacije testiranja
 • Testiranje, vrste testova i nivoi testova;
 • Automatizacija testiranja, okviri i alati;
 • Kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka.
Unit Testing i NUnit
 • Unit testiranje koncepti;
 • Frameworks;
 • NUnit;
 • Pisanje automatizovanih testova sa ​​NUnit-om.
API-Testing-and-REST
 • Web servisi;
 • RESTful APIs;
 • Integracija i API testiranje;
 • Postman;
 • NUnit + RestSharp.
Selenium - Osnove
 • Postavka Seleniuma;
 • Pisanje testova za Selenium;
 • Interakcija sa Page Elements;
 • Selektori i XPath.
Selenium-Advanced-and-POM
 • Selenium Waits;
 • Page Object Model (POM);
 • Selenium alternative.
Appium Desktop Testiranje
 • Appium Uvod;
 • Appium za Windows App Automation.
Appium mobilno testiranje
 • Android Emulator;
 • Appium za Android App.
Postavljanje testnog okruženja
 • Pregled testnog okruženja;
 • Upravljanje podacima testiranja;
 • Strategija podataka za sintetičke i proizvodne testove.
Q&A Termin određen za pitanja i odgovore
Testiranje performansi
 • Šta je Performance Testing?;
 • Zašto Performance Testing?;
 • Vrste Performance Testing-a.
Uvod u Security Testing
 • Šta je Security Testing?;
 • Zašto Security Testing?;
 • Vrste Security Testing-a.
Kontinuirana integracija
 • Uvod u kontinuiranu integraciju i kontinuiranu isporuku;
 • GitHub akcije.
Priprema za ispit
 • Priprema za ispit će se održati: uskoro.
Redovni ispit
 • Praktični ispit će se održati: uskoro.
 • Teorijski ispit će se održati: uskoro.
Ponovo polaganje ispita
 • Praktični ispit će se održati: uskoro.
 • Teorijski ispit će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je prilagođen polaznicima koji imaju znanje o QA testiranju (test cases, bug tracking, testing levels), osnovno znanje o objektno orijentisanom programskom jeziku i osnovno znanje o Software Development Life Cycle-u (SDLC). Za demonstracije tokom kursa koristiće se programski jezik C#.

Kako se prijaviti?

Za prijavu kliknite OVDE ili taster PRIJAVITE SE i pratite korake.

Posle uspešnog plaćanja kursa bićete upisani na željenu obuku.

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Upis za kurs traje do XX. Obuka počinje XX. Nastava će se odvijati u potpunosti online, po rasporedu: XX XXXXXXXX

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od praktičnog i teorijskog dela. Praktični deo biće u obliku praktičnih zadataka i održaće se XXXXX, a teorijski deo u obliku testa koji će se održati XXX

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad XXX bodova.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Cena kursa  QA automatizacije je XXXXXX.

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Discord grupi sa drugim studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars