Sertifikati i diplome dobijene edukacijom u SoftUni-ju potvrđuju stečena znanja i veštine i visoko su cenjene od strane IT kompanija – poslodavaca.

Nakon svakog završenog kursa programiranja polaznici dobijaju autentični SoftUni sertifikat s ocenom jednakom ili većom od 5,00. Za svaki kurs dobija se i određeni broj kredita.

Svi koji su uspeli da prikupe potreban broj bodova polaganjem modula Uvod u programiranje, Osnove programiranja i profesionalnih modula (minimalna ocena 3,00 za svaki predmet) dobiće diplomu SoftUni-ja. Bodovi potrebni za sticanje diplome Java Web Developer su 140, dok je za diplomu Java Full Stack Developer broj potrebnih kredita 160.
softuni diploma

Kada ću dobiti SoftUni diplomu?

Posle svakog SoftUni kursa polaznici dobijaju određeni broj bodova u zavisnosti od ocene. Za sticanje diplome za određeno zvanje potrebno je da studenti uspešno polože sve module stručnog područja i sakupe sledeći broj bodova:

softuni sertifikat
- 140 kredita

 

Java Web developeri imaju temeljno razumevanje programiranja i praktičnog razvoja softvera zasnovanog na webu sa Java programskim jezikom i Java EE platformom. Poseduju ozbiljno znanje serverskih (back-end) tehnologija, baza podataka, web servisa i cloud aplikacija, kao i klijentskog (front-end) programiranja sa JavaScript-om, AJAKS-om i razvoj SPA aplikacija (Single Page Apps).

 

U SoftUni obuci Java Web programeri stiču solidne praktične veštine programiranja (logičko razmišljanje i veštine rešavanja problema, strukture podataka i algoritmi, objektno orijentisano i funkcionalno programiranje, kvalitetan programski kod) i specijalizuju se za razvoj modernih web aplikacija kroz moderne web tehnologije, alate i tehnološke okvire iz Java i Java EE ekosistema: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, Eclipse, IntelliJ IDEA, OOP, baze podataka, SQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST, JAX-RS, cloud tehnologije, Servlets / JSP, Spring MVC i Java EE, kao i rad sa Gitom, GitHub-om i alatima za timsku saradnju i kolaboraciju.

- 160 kredita

 

Java Full-Stack developeri su upoznati sa svim fazama i nivoima u procesu razvoja i kreiranja softvera. Oni mogu da koriste i Back-end i Front-end tehnologije. Ova vrsta specijaliste ima neophodna znanja i veštine da prođe složeni put od početnog koncepta do finalnog proizvoda. Oni rade sa ogromnim skupom alata, razumeju mnoge tehnologije i znaju kako softver koji prave treba da funkcioniše od početka do kraja. Oni lako mogu da „razgovaraju” i sa interfejsom i sa serverom, a ponekad i direktno komuniciraju sa klijentom.

 

Java Full-Stack programeri stiču solidne praktične veštine programiranja (logičko razmišljanje i veštine rešavanja problema, strukture podataka i algoritmi, objektno orijentisano i funkcionalno programiranje, kvalitetan programski kod) i specijalizuju se za razvoj modernih web aplikacija kroz moderne web tehnologije, alate i tehnološke okvire iz Java i Java EE ekosistema: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, SASS, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, IntelliJ IDEA, OOP, baze podataka, SQL, MySQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST, JAX-RS, cloud tehnologije, Servlets / JSP, Spring MVC i Java EE, kao i rad sa Gitom, GitHub-om i alatima za timsku saradnju i kolaboraciju.

Da biste stekli punu SoftUni diplomu ili sertifikate sa pojedinačnih kurseva, prijavite se na naše module za Java programiranja.

Diplomu koju izdaje SoftUni nije državno akreditovana, ali je priznaju i vrednuju kompanije – poslodavci.