Osnovne informacije o kursu Osnove programiranja Java

Kada počinje kurs?

Kurs počinje 16.05.2023.

Koliko traje kurs?

Kurs traje 3 meseca.

Do kada mogu da se prijavim za kurs?

Možete se prijaviti za kurs do 11.05.2023. do 17h.

Minimalne specifikacije računara za praćanje kursa:

Procesor:

i3 novije generacije ( minimum 5.Generacije, svi koji su peta generacija imaju početak 5000, isto tako osma generacija je 8000 itd.), za bolje performanse i5 ili i7 procesori.

RAM maemorija:

4GB rama

Hard disk

SSD 128GB

Grafička kartica:

Nije od presudnog značaja za korišćenje programa za kurs.

Raspored predavanja – Kurs Osnove programiranja Java – Maj/Avgust 2023

PRIJAVI SE ZA ISPIT NA: studentskasluzba@softuni.rs

Saglasnost roditelja ili staratelja za pohađanje  SoftUni IT kursa za maloletna lica možete preuzeti ovde.

Popunjen i potpisan dokument šaljete na mail studentskasluzba@softuni.rs.

IT Talks
 • Datum održavanja: 16.05.2023.
Poređenje jezika
 • Datum održavanja: 16.05.2023.
Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 18.05.2023.
Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Uvod u osnovnu sintaksu
 • Ulaz/Izlaz
 • Operatori poređenja
 • Kontrola toka
 • Uslovi
 • Logički operatori
 • Petlje
 • Debugovanje i traženje grešaka
 • Datum održavanja: 18.05.2023.
Vežba: Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Datum održavanja: 20.05.2023.
HTTP Osnove
 • HTTP Developer Tools;
 • HTML Forme,
 • Request,
 • Response;
 • URLs i ERL
 • Datum održavanja: 23.05.2023.
Tipovi podataka i promenljive
 • Tipovi podataka i promenljive
 • Celi brojevi
 • Decimlani brojevi
 • Konverzije tipova
 • Logički tip
 • Karakteri
 • Tekstualni podaci
 • Datum održavanja: 25.05.2023.
Vežba: Vrste podataka i varijable
 • Datum održavanja: 27.05.2023.
HTML & CSS Osnove
 • Uvod u HTML
 • Elementi HTML jezika
 • Uvod u CSS
 • Selektori
 • Blok elementi
 • Developers tools
 • Fontovi
 • Datum održavanja: 30.05.2023.
Nizovi
 • Šta su nizovi?
 • Učitavanje niza sa konzole
 • Foreach petlja
 • Datum održavanja: 01.06.2023.
Vežba: Nizovi
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 1
 • 4 veštine dobrog softver developera
 • Osnovni koncepti za razvoj softvera
 • Softverske arhitekture
 • Front end
 • Back end
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Metode
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Vežba: Metode
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 2
 • Koncepti Front-end developmenta
 • Koncepti Back-end developmenta
 • Integrisani sistemi i Internet of things ( IOT )
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Liste
 • Šta su liste?
 • Učitavanje listi iz konzole
 • Sortiranje listi i nizova
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Vežbe: Liste
 • Datum održavanja: 14.06.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 17.06.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 24.06.2023.
Priprema za polugodišnji ispit
 • Datum održavanja: 27.06.2023.
Polugodišnji ispit
 • Datum održavanja: 02.07.2023.
Objekti i klase
 • Objekti
 • Klase
 • Ugrađene klase
 • Definisanje prostih klasa
 • Datum održavanja: 03.07.2023.
Vežbe: Objekti i klase
 • Datum održavanja: 03.07.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 08.07.2023.
Bitske operacije
 • Šta je Bit, Byte, KB, MB?
 • Numerički simboli
 • Predstava podataka u računarskoj memoriji
 • Datum održavanja: 10.07.2023.
Asocijativni nizovi
 • Asocijativni nizovi
 • Heš mape
 • Ulančane heš mape
 • Stabla
 • Lambda izrazi
 • Stream API ( Filtriranje, Mapiranje, Sortiranje )
 • Datum održavanja: 10.07.2023.
Vežbe: Asocijtivni nizovi
 • Datum održavanja: 10.07.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 15.07.2023.
Rešavanje problema
 • Osnovne veštine softver developera
 • Definisanje i rešavanje problema
 • Faze rešavanja problema
 • Rešavanje ispitnih zadataka
 • Datum održavanja: 17.07.2023.
Obrada teksta
 • Stringovi
 • Manipulacija stringovima
 • Pravljenje i izmena stringova
 • Datum održavanja: 17.07.2023.
Vežbe: Obrada teksta
 • Datum održavanja: 17.07.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 22.07.2023.
Osnove baza podataka
 • Uvod u baze podataka
 • SQL vs NoSQL
 • DBMS sistemi
 • Relacione baze podataka
 • SQL
 • MySQL
 • NoSQL
 • MongoDB
 • Datum održavanja: 24.07.2023.
Regularni izrazi
 • Regularni izrazi
 • Grupisanja pojmova
 • Kvantifikatori
 • Datum održavanja: 24.07.2023.
Vežbe: Regularni izrazi
 • Datum održavanja: 24.07.2023.
Git i GitHub
 • Sistemi za verzionisanje koda
 • Konfigurisanje softvera
 • Uvod u Git
 • Uvod u GitHub
 • Datum održavanja: 24.07.2023.
Konsultacije
 • Datum održavanja: 29.07.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 27.07.2023.
Priprema za završni ispit
 • Datum održavanja: 01.08.2023.
Priprema za završni ispit
 • Datum održavanja: 03.08.2023.
Uvod u QA
 • Testiranje softvara
 • QA inženjer i njihove dužnosti
 • Greške i traženje grešaka
 • Vrste testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Automatizacija testova
 • Alati
 • Datum održavanja: 07.08.2023.
Jednostavan Web projekat
 • Model View Controler ( MVC ) arhitektura
 • Spring MVC ( Anotacije , kontroleri, obrada zahteva )
 • Thymeleaf View Engine
 • Datum održavanja: 10.08.2023.
Završni ispit
 • Datum održavanja: 13.08.2023.
Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita
 • Datum održavanja: 10.09.2023.
Ponovo polaganje završnog ispita
 • Datum održavanja: 17.09.2023.

Tokom pohađanja kurseva

Da li su predavanja snimljena ili on-line?

Online - Live predavanja; link za predavanje dobijate neposredno pred predavanje na mail adresu sa kojom ste se prijavili za kurs.

Ako nisam stigao/la na predavanje da li mogu da pogledam snimak odloženo?

Da, na našem YT kanalu. Svi studenti će imati doživotni pristup svim snimljenim predavanjima i materijalima.

Šta je potrebno da imam instalirano od App da bih pratio kurs?

Morate imati: Google Classroom, Youtube, Discord. 

Gde mogu da vidim materijale sa kursa?

Dobićete link ka pristupu materijalima nakon svakog predavanja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na email: studentskasluzba@softuni.rs 

ili na telefone:  +381602823118.