OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRUŽANJA USLUGA

1. UVOD

Ovim dokumentom (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u ovom tekstu) se utvrđuju opšta pravila i uslovi kojima se uređuje korišćenje ovog veb-sajta (www.softuni.rs) i kupovina proizvoda na veb-sajtu (dalje u tekstu „Uslovi“).

Savetujemo Vam da pažljivo pročitate Uslove i naša Pravila za privatnost i kolačiće (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „Pravila za privatnost i kolačiće”) pre korišćenja ovog veb-sajta. Prilikom korišćenja ovog veb-sajta ili kupovine usluga na ovom veb-sajtu, obvezujete se da ćete se pridržavati ovih Uslova i naših Pravila za privatnost i kolačiće. Ako se ne slažete s Uslovima i sa Pravilima za privatnost i kolačiće, nemojte da koristite ovaj veb-sajt.

Ovi Uslovi se mogu menjati. Potrebno je da ih čitate periodično zato što će se primenjivati Uslovi koji važe u trenutku korišćenja veb-sajta ili zaključivanja relevantnog Ugovora (kako je definisano u nastavku). Ako imate pitanja u vezi s Uslovima ili Pravilima za privatnost i kolačiće, obratite nam se putem mail-a.

Ugovor (kako je definisano u nastavku) može da se izvrši, prema Vašem izboru, na bilo kom od jezika na kom su Uslovi dostupni na ovom veb-sajtu.

2. INFORMACIJE O NAMA

Prodaju i pružanje usluga putem ovog veb-sajta pod imenom SOFTUNI vrši kompanija Softuni DOO BEOGRAD, srpska kompanija sa sedištem na adresi Baje Pivljanina 1,  Beograd, Srbija, broj telefona: 011 2681309 sa imejl adresom office@softuni.rs

3. INFORMACIJE O VAMA I VAŠE POSETE OVOM VEB-SAJTU

Informacije ili podaci o ličnosti koje delite s nama biće obrađivani u skladu sa Pravilima za privatnost i kolačiće. Kada koristite ovaj veb-sajt, saglasni ste sa obradom podataka i informacija i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje navedete istinite i tačne.

4. UPOTREBA NAŠEG VEB-SAJTA

Kada koristite ovaj veb-sajt i naručujete usluge na ovom veb-sajtu, slažete se sa sledećim:

 1. Koristićete ovaj veb-sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine.
 2. Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće zahteve za pružanjem usluga. Ako se može razumno proceniti da je izvršen zahtev ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.
 3. Navešćete imejl adresu, poštansku adresu i/ili druge informacije za kontakt koje su istinite i tačne.

Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa Vama stupimo u kontakt po pitanju Vašeg zahteva ako je to potrebno (pogledajte naša Pravila za privatnost i kolačiće).

Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, ne možete da izvršite Vaš zahteva za pružanjem naših usluga.

Kada izvršite porudžbinu na ovom veb-sajtu, izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.

5. DOSTUPNOST USLUGE

Pružanje usluga koji se nude na ovom veb-sajtu biće dostupne svim zainteresovanim korisnicima na srpskom jeziku.

6. FORMALIZOVANJE UGOVORA

Informacije koje su navedene u Uslovima i informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju ponudu već poziv na davanje ponude. Nijedan ugovor o pružanju usluga ne postoji između nas i Vas dok izričito ne prihvatimo Vaš zahtev za pružanje usluga (bez obzira na to da li su sredstva skinuta sa Vašeg računa). Ako ne prihvatimo Vaš zahtev za pružanje usluga, a sredstva već skinuta, sredstva će Vam biti u potpunosti refundirana.

Da biste izvršili zahtev za pružanje usluga, potrebno je da sledite postupak onlajn kupovine usluga i da kliknete na „Odobri plaćanje”. Nakon toga ćete od nas primiti imejl u kome potvrđujemo da smo primili Vaš zahtev za pružanje usluge („Potvrda prijema”). Potrebno je da prihvatimo sve zahteve. Obavestićemo Vas imejlom da je Vaš zahtev prihvaćen („Potvrda pružanja usluge ”). Ovi Uslovi predstavljaju naš međusobni sporazum u pisanom obliku. Uz Potvrdu pružanja usluge ćemo priložiti i elektronsku potvrdu sa informacijama o vašoj porudžbini („elektronska potvrda“).

Ugovor o pružanju usluga će biti sklopljen tek kada Vam pošaljemo Potvrdu pružanja usluge. Ugovor o pružanju usluga, pored Vašeg zahteva i Potvrde, obuhvata i ove Uslove.

Ugovor se odnosi isključivo na usluge koje smo potvrdili u Potvrdi. Nismo u obavezi da pružimo niti jednu drugu uslugu koji je mogla da bude deo Vašeg zahteva dok pružanje takve usluge ne potvrdimo u posebnoj Potvrdi.

Potvrda pružanja usluge se šalju na Vašu imejl adresu. Ovi Uslovi su Vam dostupni na veb-sajtu i/ili Vam je omogućen pristup ovim Uslovima u Potvrdi pružanja usluga. Dokument se čuva i može Vam biti dostupan.

7. DOSTUPNOST USLUGA

Sve zahtevi za pružanje usluga su podložne dostupnosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi sa Pružanjem usluga, zadržavamo pravo da Vam pružimo informacije o zamenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta i vrednosti proizvoda koje naručujete.

Ako ne budete želeli neke druge zamenske usluge, refundiraćemo Vam iznos koji ste eventualno platili.

8. ODBIJANJE OBRADE PORUDŽBINE

Zadržavamo pravo na uklanjanje usluga sa ovog veb-sajta u svakom trenutku, kao i na uklanjanje ili izmenu svih materijala ili sadržaja sa veb-sajta. Iako ćemo uvek nastojati da obradimo sve zahteve, moguće je da ćemo u vanrednim okolnostima morati da odbijemo obrađivanje zahteva nakon slanja Potvrde pružanja usluga. Zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku.

Za uklanjanje usluga sa veb-sajta ne odgovaramo ni Vama ni bilo kojoj trećoj strani, kao ni za uklanjanje ili menjanje bilo kojeg materijala ili sadržaja sa veb-sajta ili za odbijanje obrađivanja zahteva nakon slanja Potvrde pružanja usluga.

9. NEMOGUĆNOST PRUŽANJA USLUGE

Ukoliko je nemoguće pružiti ugovorenu uslugu u ugovorenom roku, ugovor će se smatrati raskinutim  i  refundiraćemo sve uplate koje smo primili od Vas.

10. CENA I PLAĆANJE

Cena pružanja usluga će u svakom trenutku biti navedena na našem veb-sajtu, osim u slučaju očigledne greške.

Iako nastojimo da navedemo tačne cene na veb-sajtu, greške su moguće. Ako primetimo grešku u ceni bilo koje usluge za koju ste poslali zahtev ili koju ste platili o tome ćemo Vas obavestiti što je moguće ranije, objasnićemo Vam grešku, navešćemo Vam pravu cenu i pružićemo Vam opciju da potvrdite ili otkažete Vaš zahtev. Ukoliko ne uspemo da stupimo u kontakt sa Vama, nećemo obraditi zahtev, smatraćemo da je zahtev otkazan i vratićemo Vam plaćeni iznos u celosti.

Cene navedene na veb-sajtu uključuju PDV.

Kada odaberete sve usluge za koje želite da Vam iste budu pružene, one će se dodati u Vašu korpu. Sledeći korak je obrada zahteva i njegovo plaćanje. U tu svrhu, morate slediti korake postupka kupovine, navodeći ili potvrđujući informacije koje se zatraže u svakom koraku. Pored toga, tokom postupka kupovine, pre plaćanja, možete menjati detalje zahteva.

Kao način plaćanja možete koristiti sledeće kartice: Visa i MasterCard. Isto tako, porudžbinu možete platiti nalogom za uplatu.

Da bismo smanjili rizik neovlašćenog pristupa, podaci o Vašoj kreditnoj kartici su šifrovani. Kada primimo Vašu porudžbinu, zahtevaćemo preautorizaciju na Vašoj kartici kako bismo bili sigurni da postoji dovoljno sredstava za obavljanje transakcije. Naplata na Vašoj kartici će biti izvršena kada korisnik verifikuje plaćanje.

Kada kliknete na „Odobri plaćanje”, potvrđujete da je kreditna kartica Vaša. Kreditne kartice podležu proveri i autorizaciji tela koje izdaje karticu. Ako izdavalac kartice ne odobri plaćanje, ne snosimo odgovornost za kašnjenje ili nemogućnost isporuke i nećemo moći da sklopimo Ugovor s Vama.

U slučaju da plaćate preko inostranih kartica banka vam može naplatiti troškove konverzije.

 Ako se naplaćeni/refundirani iznosi na Vašoj kreditnoj kartici razlikuju od cene koja je prikazana prilikom završetka kupovine/potvrđenog iznosa koji se refundira, iz tog razloga je potrebno da se obratite svojoj banci i zatražite dodatne informacije o troškovima banke ili kursevima valuta koji su povezani s tom transakcijom.

11. POREZ NA DODATU VREDNOST

U skladu sa važećim pravilima i propisima koji su na snazi, sve kupovine na veb-sajtu podležu Porezu na dodatu vrednost (PDV-u).

12. PRAVILA ZAMENE/POVRAĆAJA

12.1 Zakonsko pravo na odustajanje od kupovine

Pravo na odustajanje od kupovine. Ako sklapate ugovor kao potrošač/primalac usluge, imate pravo da raskinete Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za odustajanje će isteći nakon 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača/primaoca usluge i nas kao kompanije koja pruža usluge.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da svoju neopozivu izjavu o odluci o raskidu ugovora pošaljete kompaniji Softuni DOO BEOGRAD na imejl adresu studentskasluzba@softuni.rs, odnosno pisanim putem preporučenom pošiljkom na registrovanu adresu firme.

Kako bi se ispunio rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o Vašem ostvarivanju prava na odustajanje pre nego što istekne rok za odustajanje.

Potrošač/naručilac usluge nema pravo da odustane od ugovora u slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor.

12.2 Efekti odustajanja

Ako odlučite da raskinete Ugovor, refundiraćemo  uplate za neodržane kurseve, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma poništavanja Ugovora.

Povraćaj ćemo izvršiti istim načinom plaćanja koji ste Vi upotrebili u početnoj transakciji, osim ako ste se izričito dogovorili drugačije.

Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora, u skladu sa ovim uslovima, i prihvatanjem ovih uslova, saglasni ste sa ovim načinom vraćanja novca u slučaju odustajanja. U svakom slučaju, nećete imati troškove prilikom takvog povraćaja.

13. ODGOVORNOSTI I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI, ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA

Ako nije drugačije izričito navedeno u ovim Uslovima, naša odgovornost u vezi sa bilo kojom pruženom uslugom na ovom veb-sajtu će biti ograničena isključivo na cenu kupovine navedenog proizvoda.

Zbog otvorene prirode ovog veb-sajta i mogućnosti grešaka u čuvanju i prenosu digitalnih podataka, ne garantujemo tačnost i bezbednost podataka koji su preneti ili dobijeni putem veb-sajta i drugih povezanih aplikacija.

Svi opisi usluga, podaci i materijali koji su prikazani na ovom veb-sajtu se pružaju u „viđenom stanju”, bez izričitih ili impliciranih garancija na iste, osim onih koji su zakonski uspostavljeni. U tom smislu, ako sklapate ugovor kao potrošač ili korisnik, u obavezi smo da pružimo usluge koje su u skladu sa Ugovorom i odgovorni smo prema Vama za bilo koji nedostatak usklađenosti koji postoji u trenutku isporuke. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, isključujemo sve garancije, osim onih garancija koje zakonski ne možemo da isključimo.

14. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prihvatate i saglasni ste sa time da sva autorska prava, registrovani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima ili sadržaju na ovom veb-sajtu pripadaju nama u svakom trenutku ili onima koji nam izdaju dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u meri koju mi ili davaoci dozvole za korišćenje izričito navedemo. To Vas ne sprečava da koristite ovaj veb-sajt u meri koja je potrebna za kopiranje podataka u Vašem zahtevu ili informacija za kontakt.

15. VIRUSI, PIRATERIJA I DRUGI RAČUNARSKI NAPADI

Ovaj veb-sajt ne smete da koristite na neprikladan način namernim unošenjem virusa, Trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Ne smete da pokušavate da neovlašćeno pristupate ovom veb-sajtu, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našim veb-sajtom. Obavezujete se da nećete napadati ovaj veb-sajt putem bilo kojeg napada koji za cilj ima onemogućavanja usluga ili putem napada u cilju distribuiranog onemogućavanja usluga.

Nepoštovanje ove Klauzule se smatra prekršajem/krivičnim delom kako je definisano važećim propisima. Prijavićemo svako nepoštovanje ovog propisa odgovarajućim organima vlasti i sarađivaćemo sa njima na utvrđivanju identiteta napadača. Takođe, u slučaju nepoštovanja ove Klauzule, odmah ćemo ukinuti odobrenje za korišćenje ovog veb-sajta. Nećemo snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja proizlazi iz napada radi poništavanja usluge, virusa ili drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na Vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale usled korišćenja ovog veb-sajta ili preuzimanja sadržaja sa ovog veb-sajta ili onih na koje Vas ovaj veb-sajt preusmeri.

16. LINKOVI SA NAŠEG VEB-SAJTA

Ako naš veb-sajt sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima i materijalima trećih strana, navedeni linkovi se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb-sajtova ili materijala. U skladu sa tim, ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

17. PISANA KOMUNIKACIJA

Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja Vam šaljemo budu u pisanom obliku.

Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate da se većina komunikacije između nas odvija elektronskim putem.

Obratićemo Vam se putem imejla ili ćemo Vam pružiti informacije objavljivanjem obaveštenja na ovom veb-sajtu. U ugovorne svrhe slažete se sa upotrebom elektronskih načina komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druga komunikacija koju Vam šaljemo elektronskim putem u skladu sa pravnim zahtevima njihovog pružanja na pisani način. Ta odredba ne utiče na Vaša zakonska prava.

18. OBAVEŠTENJA

Preporučuje se da nam svoja obaveštenja šaljete na email studentskasluzba@softuni.rs. U skladu sa odredbama navedenim u Klauzuli 17 iznad i osim ako nije drugačije određeno, možemo Vam slati obaveštenja putem imejla ili na poštansku adresu koju ste naveli prilikom vršenja zahteva za pružanje usluga.  

Podrazumeva se da će obaveštenja biti primljena i obrađena čim se objave na našem veb-sajtu, 24 sata nakon što su poslata putem imejla ili tri dana nakon datuma slanja koji se nalazi na pismu. Kao dokaz da je obaveštenje poslato, biće dovoljno da se, u slučaju pisma, dokaže da je ispravno adresirano, da je plaćena odgovarajuća poštarina i da je na vreme isporučeno u poštu ili sanduče. U slučaju imejla, biće dovoljno dokazati da je obaveštenje poslato na imejl adresu koju je naveo primalac.

19. PRENOS PRAVA I OBAVEZA

Ugovor je obavezujući za obe Strane, kao i za odgovarajuće pravne naslednike, prenosioce i opunomoćenike.

Ne možete da prenosite, ustupate, dajete ili na bilo koji drugi način prenosite Ugovor ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz Ugovora bez naše prethodne pisane saglasnosti.

Možemo da prenosimo, ustupamo, dajemo, podugovaramo ili na neki drugi način prenosimo Ugovor ili neka od prava ili obaveza koje proizlaze iz Ugovora u svakom trenutku tokom trajanja Ugovora. Da bismo izbegli nejasnoće, navedeni prenosi, ustupanja, davanja ili drugi transferi neće uticati na prava koja, kako je primenjivo, po zakonu imate kao potrošač, niti na bilo koji način otkazati, smanjiti ili ograničiti izričite i podrazumevane garancije koje Vam se mogu pružiti.

20. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“).

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

 1. Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta.
 2. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnju rata ili pripremu za rat.
 3. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.
 4. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.
 5. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.
 6. Uredbe, dekrete, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.
 7. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja.
 8. Kao i bilo koje druge objektivne okolnosti koje se odnose na odlaganje predavanja usled sprečenosti predavača da održi predavanje, a da nije bilo moguće obezbediti zamenu.

Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora obustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kojem možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

21. PRAVA NA ODRICANJE

Nedostatak zahteva sa naše strane u pogledu Vaše stroge usklađenosti sa bilo kojom od obaveza sa Vaše strane, a koje se podrazumevaju u okviru ovog Ugovora ili ovih Uslova ili nedostatak sprovođenja naših prava ili pokretanja pravnih postupaka sa naše strane prema ovom Ugovoru ili Uslovima ne znači odricanje ili ograničenje navedenih prava ili radnji niti Vas oslobađa ispunjavanja navedenih obaveza.

Odricanje određenog prava ili pravnog postupka s naše strane ne znači odricanje od drugih prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora ili Uslova.

Odricanje od bilo kojeg od ovih Uslova ili prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora sa naše strane ne stupa na snagu, osim ako izričito nije određeno da se radi o odricanju od prava i da je formalizovano i da ste obavešteni u skladu sa odredbama u odeljku Obaveštenja iznad.

22. DELIMIČNO PONIŠTAVANJE

Ako se neki od ovih Uslova ili odredbi Ugovora proglasi nevažećim od strane odgovarajućeg organa vlasti, ostali uslovi i odredbe ostaju na snazi bez ikakvog uticaja navedene izjave o poništavanju.

23. KOMPLETAN UGOVOR

Ovi Uslovi i svaki dokument na koji se isti pozivaju, čine celokupan ugovor između Strana u pogledu svrhe istog, zamenjujući bilo koji prethodni dogovor, ugovor ili sporazum između dve Strane u usmenom ili u pisanom obliku.

Strane potvrđuju da su sporazumno sklopile Ugovor nezavisno od bilo koje izjave ili obećanja druge Strane ili koja su se mogli izvesti iz bilo koje izjave ili dokumenta u pregovorima dve Strane pre navedenog Ugovora, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Odredbama.

Nijedna Strana neće pokrenuti nikakav pravni postupak povezan sa neistinitom izjavom druge Strana, u usmenom ili u pisanom obliku, pre datuma Ugovora (osim ako navedena neistinita izjava nije izrečena iz razloga prevare). Jedini pravni postupak koji druga Strana može pokrenuti jeste zbog kršenja ugovora u skladu sa propisima ovih Uslova.

24. NAŠE PRAVO NA IZMENU OVIH USLOVA

Imamo pravo da u svakom trenutku pregledamo i izmenimo ove Uslove.

Podležete pravilima i Uslovima koji su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj veb-sajt ili vršite zahtev za pružanjem usluga, osim ako prema zakonu ili odluci organa vlasti moramo retroaktivno da izvršimo promene u navedenim pravilima, Uslovima ili Pravilima privatnosti. U tom slučaju moguće promene će takođe uticati na porudžbine koje ste prethodno izvršili.

25. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Korišćenje našeg veb-sajta i ugovori za kupovinu proizvoda uređuju se zakonima Republike Srbije.

Svi sporovi koji nastanu usled ili su povezani sa korišćenjem veb-sajta ili s navedenim ugovorima u isključivoj su nadležnosti sudova u Srbiji.

Ako ugovor sklapate kao potrošač, ništa iz ove klauzule neće uticati na prava koja imate u skladu sa važećim propisima u ovom području.

26. KOMENTARI, PREDLOZI I INFORMACIJE O ALTERNATIVNOM REŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA

Korisnicima naših usluga su dostupni zvanični obrasci za zahteve. Možete da ih zatražite slanjem imejla na studentskasluzba@softuni.rs.

Potrošač ima mogućnost pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje potencijalnih potrošačkih sporova. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

01/09/2022.

DODATAK:

 

Odustajanje od kupovine.

Obrazac modela za odustajanje od kupovine možete preuzeti ovde

Popunite i vratite ovaj obrazac e-poštom (office@softuni.rs) ili pošaljite na adresu (Baje Pivljanina 1, Beograd, Srbija) ukoliko želite da raskinete ugovor.