Java OOP

Uskoro
dusan sijacic softuni
Instructor
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs Java OOP naučiće vas principima objektno orijentisanog programiranja (OOP), radu sa klasama i objektima, koršćenju objektno orijentisanog modeliranja i izgradnje hijerarhije klasa. Na ovom naprednom kursu Java programiranja proučavaće se osnovni principi OOP-a kao što su apstrakcija (interfejsi, apstraktne klase), Encapsulation, inheritance, i polymorphism. Ući će se najčešće korišćeni dizajn šabloni. Pažnju ćemo posvetiti testiranju komponenti (pisanje jediničnih testova) i konceptu Test Driven Developmenta (TDD), i korišćenju refleksije.

Veštine koje ćete steći:

 • Razumevanje paradigme objektno orijentisanog programiranja
 • Enkapsulacija podataka
 • Korišćenje refleksija
 • Primena principa objektno orijentisanog programiranja
 • Stvaranje hijerarhije klasa i inheritance
 • Testiranje komponenti

Teme:

Working with Abstraction
 • Project Architecture
 • Code Refactoring
 • Enumerations
 • Static Keyword
 • Java Packages
Vežba: Working with Abstraction
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održvanja: uskoro.
Encapsulation
 • What is Encapsulation?
 • Keyword this
 • Access Modifiers
 • Mutable and Immutable Objects
 • Keyword final
 • Validation
Vežba: Encapsulation

Uskoro.

Inheritance
 • Inheritance
 • Class Hierarchies
 • Accessing Base Class Members
 • Reusing Classes
 • Type of Class Reuse
Vežba: Inheritance

Uskoro.

Interfaces and Abstraction
 • Abstraction
 • Interfaces
 • Abstract Classes
 • Interfaces vs Abstract Classes
Vežba: Interfaces and Abstraction

Uskoro.

Polymorphism
 • Polymorphism
 • Override Methods
 • Overload Methods
Vežba: Polymorphism

Uskoro.

SOLID
 • Single Responsibility
 • Open / Closed
 • Liskov Substitution
 • Interface Segregation
 • Dependency Inversion
Vežba: SOLID

Uskoro.

Reflection and Annotation
 • Reflection API
 • Reflecting Annotations
Vežba: Reflection and Annotation

Uskoro.

Exceptions and Error Handling
 • What are Exceptions ?
 • Handling Exceptions
 • Raising (Throwing) Exceptions
 • Best Practices
 • Creating Custom Exceptions
Debugging Techniques

Uskoro.

Unit Testing
 • What is Unit Testing?
 • Unit Testing Basics
 • Dependency Injection
 • Mocking and Mock Object
Vežba: Unit Testing

Uskoro.

Test Driven Development
 • Code and Test
 • Test-Driven Development
 • Reasons to use TDD
 • Myths and Misconceptions about TDD
Vežba: Test Driven Development

Uskoro.

Design Patterns
 • Definition of Design Patterns
 • Benefits and Drawbacks
 • Types of Design Patterns
Vežba: Design Patterns

Uskoro.

Priprema za ispit

Uskoro.

Redovni ispit
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.
Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen studentima koji su savladali sintaksu programskog jezika i rade sa standardnom bibliotekom, koji žele da nauče principe i dobre prakse objektno orijentisanog programiranja.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars