No products in the cart.

Java OOP

Uskoro
Tea Dogandžić
Predavač
Tea Dogandžić
Category
Reviews
Rating
JavaOOP

Teorijski deo kursa Java Advanced predavaće Tea Dogandžić, a praktični deo Milica Škembarević

Kurs Java OOP naučiće vas principima objektno orijentisanog programiranja (OOP), radu sa klasama i objektima, koršćenju objektno orijentisanog modeliranja i izgradnje hijerarhije klasa. Na ovom naprednom kursu Java programiranja proučavaće se osnovni principi OOP-a kao što su apstrakcija (interfejsi, apstraktne klase), Encapsulation, inheritance, i polymorphism. Ući će se najčešće korišćeni dizajn šabloni. Pažnju ćemo posvetiti testiranju komponenti (pisanje jediničnih testova) i konceptu Test Driven Developmenta (TDD), i korišćenju refleksije.

Veštine koje ćete steći:

 • Razumevanje paradigme objektno orijentisanog programiranja
 • Enkapsulacija podataka
 • Korišćenje refleksija
 • Primena principa objektno orijentisanog programiranja
 • Stvaranje hijerarhije klasa i inheritance
 • Testiranje komponenti

Teme:

Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 20.11.2023.
Working with Abstraction
 • Project Architecture
 • Code Refactoring
 • Enumerations
 • Static Keyword
 • Java Packages
 • Datum održavanja: 20.11.2023.
Vežba: Working with Abstraction
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održavanja: 21.11.2023.
Encapsulation
 • What is Encapsulation?
 • Keyword this
 • Access Modifiers
 • Mutable and Immutable Objects
 • Keyword final
 • Validation
 • Datum održavanja: 23.11.2023.
Vežba: Encapsulation
 • Datum održavanja: 24.11.2023.
Inheritance
 • Inheritance
 • Class Hierarchies
 • Accessing Base Class Members
 • Reusing Classes
 • Type of Class Reuse
 • Datum održavanja: 27.11.2023.
Vežba: Inheritance
 • Datum održavanja: 28.11.2023.
Interfaces and Abstraction
 • Abstraction
 • Interfaces
 • Abstract Classes
 • Interfaces vs Abstract Classes
 • Datum održavanja: 30.11.2023.
Vežba: Interfaces and Abstraction
 • Datum održavanja: 01.12.2023.
Polymorphism
 • Polymorphism
 • Override Methods
 • Overload Methods
 • Datum održavanja: 04.12.2023.
Vežba: Polymorphism
 • Datum održavanja: 05.12.2023.
SOLID
 • Single Responsibility
 • Open / Closed
 • Liskov Substitution
 • Interface Segregation
 • Dependency Inversion
 • Datum održavanja: 07.12.2023.
Vežba: SOLID
 • Datum održavanja: 08.12.2023.
Reflection and Annotation
 • Reflection API
 • Reflecting Annotations
 • Datum održavanja: 11.12.2023.
Vežba: Reflection and Annotation
 • Datum održavanja: 12.12.2023.
Exceptions and Error Handling
 • What are Exceptions?
 • Handling Exceptions
 • Raising (Throwing) Exceptions
 • Best Practices
 • Creating Custom Exceptions
 • Datum održavanja: 14.12.2023.
Debugging Techniques
 • Datum održavanja: 15.12.2023.
Unit Testing
 • What is Unit Testing?
 • Unit Testing Basics
 • Dependency Injection
 • Mocking and Mock Object
 • Datum održavanja: 18.12.2023.
Vežba: Unit Testing
 • Datum održavanja: 19.12.2023.
Test Driven Development
 • Code and Test
 • Test-Driven Development
 • Reasons to use TDD
 • Myths and Misconceptions about TDD
 • Datum održavanja: 21.12.2023.
Vežba: Test Driven Development
 • Datum održavanja: 22.12.2023.
Design Patterns
 • Definition of Design Patterns
 • Benefits and Drawbacks
 • Types of Design Patterns
 • Datum održavanja: 25.12.2023.
Vežba: Design Patterns
 • Datum održavanja: 26.12.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 28.12.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 29.12.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 14.01.2024.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 21.01.2024.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen studentima koji su savladali sintaksu programskog jezika i rade sa standardnom bibliotekom, koji žele da nauče principe i dobre prakse objektno orijentisanog programiranja.

Kako se prijaviti?

Za prijavu kliknite na taster PRIJAVITE SE.

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Upis za kurs traje do  09.09.2023. Obuka počinje 20.11.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 8. zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Datum održavanja: 14.01.2024.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Ovaj kurs programiranja košta 29.500,00 RSD.

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Facebook grupi sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars