Osnove QA

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Osnove QA

Kurs QA Manual testiranje uvešće vas u osnovne koncepte osiguranja kvaliteta softvera (QA). Naučićete kako da pretražujete nedostatke odgovarajućim unosima i kako da testirate korisničko iskustvo. Vežbaćete različite pristupe testiranju i naučiti da procenite kada koristiti koji pristup. Takođe, savladaćete testiranje softverskih parametara povezanih sa performansama – opterećenje, sigurnost, kompatibilnost.

Osim manuelnog testiranja i opisivanja nedostataka, na kraju ćete se pozabaviti i automatizacijom testiranja. Upoznaćete se sa jednim od najčešće korišćenih alata za automatizovano testiranje u QA industriji – Selenium.

Veštine koje ćete steći:

 • Rad sa alatima za praćenje problema
 • Manuelno testiranje softverskih projekata
 • Tehnike testiranja softvera: black box, white box, regresija
 • Osnovna znanja iz automatizovanog testiranja
 • Testiranje web baziranih sistema
 • Rad sa specifikacijama zahteva softvera

Teme:

Uvod u kurs
 • Kurikulum
 • Predavači
 • Ispit
 • Materijali za učenje
 • Datum održavanja: 29.11.2023.
Uvod u testiranje
 • Šta je testiranje softvera;
 • Važnost testiranja;
 • Sedam principa testiranja;
 • Životni ciklus razvoja softvera.
 • Datum održavanja: 29.11.2023.
Vrste testiranja
 • Upoznavanje i poređenje različitih nivoa testiranja;
 • Uvođenje funkcionalnog, nefunkcionalnog i white box testiranja;
 • Primena različitih vrsta testiranjana svim nivoima.
 • Datum održavanja: 01.12.2023.
Upravljanje incidentima
 • Šta su Bug-ovi?;
 • Bug tracking;
 • Korišćenje sistema kontrole verzija.
 • Datum održavanja: 06.12.2023.
Tehnike testiranja
 • White box;
 • Black box;
 • Regresiono testiranje;
 • Nefunkcionalno testiranje;
 • State-transition tabele.
 • Datum održavanja: 08.12.2023.
Upravljanje testiranjem
 • Organizacija testiranja;
 • Planiranje i procena;
 • Praćenje i kontrola testiranja.
 • Datum održavanja: 13.12.2023.
Radionica: Manuelno testiranje
 • Testni slučajevi i testni scenariji.
 • Datum održavanja: 15.12.2023.
Praćenje i kontrola
 • Praćenje napretka testa;
 • Zajednička metrika testa;
 • Test kontrola.
 • Datum održavanja: 20.12.2023.
Automatsko testiranje
 • Šta je automatizacija testiranja?;
 • Uvod u Selenium.
 • Datum održavanja: 22.12.2023.
Selenium IDE
 • Uvod u Selenium IDE
 • Datum održavanja: 27.12.2023.
Radionica: Testiranje Selenium projekta
 • Selenium IDE vežbe
 • Datum održavanja: 29.12.2023.
Alati i izveštavanje
 • Alati za testiranje;
 • Prijavljivanje problema i nedostataka.
 • Datum održavanja: 10.01.2024.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 12.01.2024.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 21.01.2024.
Ponovo polaganje ispita
 • Datum održavanja: 28.01.2024.

U ponudi imamo QA Manual i QA Automatizacija.

U koliko želite da pročitate više o QA Automatizacija klinite OVDE

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars