Profesionalni modul

Modul JS Web

30 kredita

JavaScript je jedinstven po tome što omogućava da se isti programski jezik i alati primenjuju na back-end i front-end elemente aplikacije. U modulu „JS Web“ naučićete o razvoju aplikacija na strani servera sa Node.js i Ekpress.js, kao i o nekim od najpopularnijih tehnologija današnjice za pravljenje korisničkih interfejsa.

Modul će takođe pokriti arhitekturu i strukturiranje Single Page aplikacija i preuzimanje podataka iz REST servisa pomoću upita. Tokom obuke naučićete kako da kreirate server sa Node.js, naučićete arhitekturu server-klijent i kako da napravite lake i brze web aplikacije vođene podacima sa Node.js, Ekpress.js i MongoDB koristeći savremene tehnike i alate. Učite prikaze podataka i šablone, modele, komponente, vezivanje podataka, rukovanje sa više prikaza, rutiranje, izdvajanje podataka iz REST usluge i još mnogo toga. Modul naglašava mnoge praktične vežbe koje vas uključuju u projekte razvoja web stranica u stvarnom svetu, implementaciju isečaka web lokacija i kreiranje kompletnih modernih web lokacija sa dobrim izgledom, modernom strukturom i podrškom za mobilne uređaje.

Veštine koje ćete steći:

Šta je web server?
Osnovno poznavanje HTTP protokola
Serverske aplikacije sa Node.JS
Rad sa nerelacionim bazama podataka
Kreiranje MVC arhitekture
Kreiranje aplikacija sa Express i Handlebars
Rad sa udaljenim REST servisima
Šta je Single Page aplikacija?
Klijentske aplikacije sa Angular/ ReactJS
Komponentne aplikacije
Rad sa šablonima i rutiranje
softuni kursevi programiranja