Osnove programiranja Java

Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Osnove

Kurs Osnove programiranja Java

Na kursu Osnove programiranja polaznici počinju da proučavaju interni program SoftUnija za sveobuhvatnu obuku softverskih inženjera. 

Kurs obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji čine neophodnu bazu za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na kursu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase…

Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije… Dotiču se i osnove web razvoja, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Ovim kursom polaznici se uspešno pripremaju za sledeći nivo u odabranom usavršavanju – profesionalni modul.

Nikola-Krmpotic
Predavač

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Veštine: C, C#, Java, HTML5, CSS3, JS, bootstrap, jQuery, PHP, MySQL.

Uvod u javascript predavac
Predavač

Iskusni Java/Spring developer sa više godina iskustva rada u indistriji i širokim spektorm interesovanja u koje spadaju tehnologije poput SveIte i GoLang-a. 

Veštine koje ćete steći:

 • Rukovanje standardnom funkcionalnošću programskog jezika
 • Osnove web developmenta
 • Osnovne veštine za rad sa HTML i CSS
 • Analiza složenih problema i svođenje na računarske izvršne korake
 • Rad sa linearnim strukturama podataka
 • Razumevanje odnosa između različitih IT koncepata

Teme:

IT Talks
 • Datum održavanja: 19.09.2023.
Poređenje jezika
 • Datum održavanja: 19.09.2023.
Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 21.09.2023.
Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Uvod u osnovnu sintaksu
 • Ulaz/Izlaz
 • Operatori poređenja
 • Kontrola toka
 • Uslovi
 • Logički operatori
 • Petlje
 • Debugovanje i traženje grešaka
 • Datum održavanja: 21.09.2023.
Vežba: Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Datum održavanja: 22.09.2023.
HTTP Osnove
 • HTTP Developer Tools;
 • HTML Forme,
 • Request,
 • Response;
 • URLs i ERL
 • Datum održavanja: 26.09.2023.
Tipovi podataka i promenljive
 • Tipovi podataka i promenljive
 • Celi brojevi
 • Decimlani brojevi
 • Konverzije tipova
 • Logički tip
 • Karakteri
 • Tekstualni podaci
 • Datum održavanja: 28.09.2023.
Vežba: Vrste podataka i varijable
 • Datum održavanja: 29.09.2023.
HTML & CSS Osnove
 • Uvod u HTML
 • Elementi HTML jezika
 • Uvod u CSS
 • Selektori
 • Blok elementi
 • Developers tools
 • Fontovi
 • Datum održavanja: 03.10.2023.
Nizovi
 • Šta su nizovi?
 • Učitavanje niza sa konzole
 • Foreach petlja
 • Datum održavanja: 05.10.2023.
Vežba: Nizovi
 • Datum održavanja: 06.10.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 1
 • 4 veštine dobrog softver developera
 • Osnovni koncepti za razvoj softvera
 • Softverske arhitekture
 • Front end
 • Back end
 • Datum održavanja: 10.10.2023.
Metode
 • Datum održavanja: 12.10.2023.
Vežba: Metode
 • Datum održavanja: 13.10.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 2
 • Koncepti Front-end developmenta
 • Koncepti Back-end developmenta
 • Integrisani sistemi i Internet of things ( IOT )
 • Datum održavanja: 17.10.2023.
Liste
 • Šta su liste?
 • Učitavanje listi iz konzole
 • Sortiranje listi i nizova
 • Datum održavanja: 19.10.2023.
Vežbe: Liste
 • Datum održavanja: 20.10.2023.
Priprema za polugodišnji ispit
 • Datum održavanja: 24.10.2023.
Polugodišnji ispit
 • Datum održavanja: 29.10.2023.
Objekti i klase
 • Objekti
 • Klase
 • Ugrađene klase
 • Definisanje prostih klasa
 • Datum održavanja: 02.11.2023.
Vežbe: Objekti i klase
 • Datum održavanja: 03.11.2023.
Bitske operacije
 • Šta je Bit, Byte, KB, MB?
 • Numerički simboli
 • Predstava podataka u računarskoj memoriji
 • Datum održavanja: 07.11.2023.
Asocijativni nizovi
 • Asocijativni nizovi
 • Heš mape
 • Ulančane heš mape
 • Stabla
 • Lambda izrazi
 • Stream API ( Filtriranje, Mapiranje, Sortiranje )
 • Datum održavanja: 09.11.2023.
Vežbe: Asocijtivni nizovi
 • Datum održavanja: 10.11.2023.
Rešavanje problema
 • Osnovne veštine softver developera
 • Definisanje i rešavanje problema
 • Faze rešavanja problema
 • Rešavanje ispitnih zadataka
 • Datum održavanja: 14.11.2023.
Obrada teksta
 • Stringovi
 • Manipulacija stringovima
 • Pravljenje i izmena stringova
 • Datum održavanja: 16.11.2023.
Vežbe: Obrada teksta
 • Datum održavanja: 17.11.2023.
Osnove baza podataka
 • Uvod u baze podataka
 • SQL vs NoSQL
 • DBMS sistemi
 • Relacione baze podataka
 • SQL
 • MySQL
 • NoSQL
 • MongoDB
 • Datum održavanja: 21.11.2023.
Regularni izrazi
 • Regularni izrazi
 • Grupisanja pojmova
 • Kvantifikatori
 • Datum održavanja: 23.11.2023.
Vežbe: Regularni izrazi
 • Datum održavanja: 24.11.2023.
Git i GitHub
 • Sistemi za verzionisanje koda
 • Konfigurisanje softvera
 • Uvod u Git
 • Uvod u GitHub
 • Datum održavanja: 28.11.2023.
Priprema za završni ispit
 • Datum održavanja: 30.11.2023.
Priprema za završni ispit
 • Datum održavanja: 01.12.2023.
Uvod u QA
 • Testiranje softvara
 • QA inženjer i njihove dužnosti
 • Greške i traženje grešaka
 • Vrste testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Automatizacija testova
 • Alati
 • Datum održavanja: 04.12.2023.
Jednostavan Web projekat
 • Model View Controler ( MVC ) arhitektura
 • Spring MVC ( Anotacije , kontroleri, obrada zahteva )
 • Thymeleaf View Engine
 • Datum održavanja: 07.12.2023.
Završni ispit
 • Datum održavanja: 10.12.2023.
Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita
 • Datum održavanja: 17.12.2023.
Ponovo polaganje završnog ispita
 • Datum održavanja: 24.12.2023.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je prolagođen svim polaznicima koji poznaju vrste podataka i poseduju osnovne veštine za rad sa uslovnim konstrukcijama i ciklusima. Potrebne veštine možete steći besplatnim kursem Uvod u programiranje

Kako se prijaviti?

PRIJAVE slati na e-mail: studentskasluzba@softuni.rs

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Prijave su do 16.09.2023 do 17h. Obuka počinje 19.09.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 6 zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Polugodišnji ispit se održava: 29.10.2023. Praktičan ispit se održava: 10.12.2023.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Više informacija o školarini možete pročitati ovde.

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Viber zajednici sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars