Osnove programiranja Java

dusan sijacic softuni
Instructor
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs Osnove programiranja

Na kursu Osnove programiranja studenti počinju da proučavaju interni program SoftUnija za sveobuhvatnu obuku softverskih inženjera.

Kurs obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji čine neophodnu bazu za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na kursu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase…

Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije… Dotiču se i osnove web razvoja, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Ovim kursom polaznici se uspešno pripremaju za sledeći nivo u odabranom usavršavanju – profesionalni modul.

Veštine koje ćete steći:

 • Rukovanje standardnom funkcionalnošću programskog jezika
 • Osnove web developmenta
 • Osnovne veštine za rad sa HTML i CSS
 • Analiza složenih problema i svođenje na računarske izvršne korake
 • Rad sa linearnim strukturama podataka
 • Razumevanje odnosa između različitih IT koncepata

Teme:

IT Talks
 • Datum održavanja: 16.05.2023.
Poređenje jezika
 • Datum održavanja: 16.05.2023.
Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 18.05.2023.
Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Uvod u osnovnu sintaksu
 • Ulaz/Izlaz
 • Operatori poređenja
 • Kontrola toka
 • Uslovi
 • Logički operatori
 • Petlje
 • Debugovanje i traženje grešaka
 • Datum održavanja: 18.05.2023.
Vežba: Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Datum održavanja: 20.05.2023.
HTTP Osnove
 • HTTP Developer Tools;
 • HTML Forme,
 • Request,
 • Response;
 • URLs i ERL
 • Datum održavanja: 23.05.2023.
Tipovi podataka i promenljive
 • Tipovi podataka i promenljive
 • Celi brojevi
 • Decimlani brojevi
 • Konverzije tipova
 • Logički tip
 • Karakteri
 • Tekstualni podaci
 • Datum održavanja: 25.05.2023.
Vežba: Vrste podataka i varijable
 • Datum održavanja: 27.05.2023.
HTML & CSS Osnove
 • Uvod u HTML
 • Elementi HTML jezika
 • Uvod u CSS
 • Selektori
 • Blok elementi
 • Developers tools
 • Fontovi
 • Datum održavanja: 30.05.2023.
Nizovi
 • Šta su nizovi?
 • Učitavanje niza sa konzole
 • Foreach petlja
 • Datum održavanja: 01.06.2023.
Vežba: Nizovi
 • Datum održavanja: 03.06.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 1
 • 4 veštine dobrog softver developera
 • Osnovni koncepti za razvoj softvera
 • Softverske arhitekture
 • Front end
 • Back end
 • Datum održavanja: 06.06.2023.
Metode
 • Datum održavanja: 08.06.2023.
Vežba: Metode
 • Datum održavanja: 10.06.2023.
Koncepti razvoja softvera - Deo 2
 • Koncepti Front-end developmenta
 • Koncepti Back-end developmenta
 • Integrisani sistemi i Internet of things ( IOT )
 • Datum održavanja: 13.06.2023.
Liste
 • Šta su liste?
 • Učitavanje listi iz konzole
 • Sortiranje listi i nizova
 • Datum održavanja: 15.06.2023.
Vežbe: Liste
 • Datum održavanja: 17.06.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 20.06.2023.
Polugodišnji ispit
 • Datum održavanja: 25.06.2023.
Objekti i klase
 • Objekti
 • Klase
 • Ugrađene klase
 • Definisanje prostih klasa
 • Datum održavanja: 29.06.2023.
Vežbe: Objekti i klase
 • Datum održavanja: 01.07.2023.
Bitske operacije
 • Šta je Bit, Byte, KB, MB?
 • Numerički simboli
 • Predstava podataka u računarskoj memoriji
 • Datum održavanja: 04.07.2023.
Asocijativni nizovi
 • Asocijativni nizovi
 • Heš mape
 • Ulančane heš mape
 • Stabla
 • Lambda izrazi
 • Stream API ( Filtriranje, Mapiranje, Sortiranje )
 • Datum održavanja: 06.07.2023.
Vežbe: Asocijtivni nizovi
 • Datum održavanja: 08.07.2023.
Rešavanje problema
 • Osnovne veštine softver developera
 • Definisanje i rešavanje problema
 • Faze rešavanja problema
 • Rešavanje ispitnih zadataka
 • Datum održavanja: 11.07.2023.
Obrada teksta
 • Stringovi
 • Manipulacija stringovima
 • Pravljenje i izmena stringova
 • Datum održavanja: 13.07.2023.
Vežbe: Obrada teksta
 • Datum održavanja: 15.07.2023.
Osnove baza podataka
 • Uvod u baze podataka
 • SQL vs NoSQL
 • DBMS sistemi
 • Relacione baze podataka
 • SQL
 • MySQL
 • NoSQL
 • MongoDB
 • Datum održavanja: 18.07.2023.
Regularni izrazi
 • Regularni izrazi
 • Grupisanja pojmova
 • Kvantifikatori
 • Datum održavanja: 20.07.2023.
Vežbe: Regularni izrazi
 • Datum održavanja: 22.07.2023.
Git i GitHub
 • Sistemi za verzionisanje koda
 • Konfigurisanje softvera
 • Uvod u Git
 • Uvod u GitHub
 • Datum održavanja: 25.07.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 27.07.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 29.07.2023.
Uvod u QA
 • Testiranje softvara
 • QA inženjer i njihove dužnosti
 • Greške i traženje grešaka
 • Vrste testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Automatizacija testova
 • Alati
 • Datum održavanja: 01.08.2023.
Jednostavan Web projekat
 • Model View Controler ( MVC ) arhitektura
 • Spring MVC ( Anotacije , kontroleri, obrada zahteva )
 • Thymeleaf View Engine
 • Datum održavanja: 03.08.2023.
Praktičan ispit
 • Datum održavanja: 13.08.2023.
Ponovo polaganje središnjeg ispita
 • Datum održavanja: 20.08.2023.
Ponovo polaganje praktičnog ispita
 • Datum održavanja: 27.08.2023.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je prolagođen svim polaznicima koji poznaju vrste podataka i poseduju osnovne veštine za rad sa uslovnim konstrukcijama i ciklusima. Potrebne veštine možete steći besplatnim kursem Uvod u programiranje

Kako se prijaviti?

PRIJAVE slati na e-mail: studentskasluzba@softuni.rs

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Prijave su do 11.05.2023 do 17h. Obuka počinje 16.05.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 6 zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Polugodišnji ispit se održava: 25.06.2023. Praktičan ispit se održava: 13.08.2023.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Više informacija o školarini možete pročitati ovde.

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Viber zajednici sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars