Šta znači biti programer?

Programeri su IT stručnjaci koji razvijaju računarske softvere, kao što su web stranice i web aplikacije, mobilne aplikacije, data server softvere, video igrice i još mnogo toga… Svakodnevni rad podrazumeva: programiranje, testiranje i ispravljanje grešaka (bug-ova), kreiranje logike za obradu i skladištenje podataka (back-end), razvijanje interakcije sa korisnikom (front-end), timski rad sa kolegama na projektima, održavanje i razvijanje softverskih sistema i aplikacija.
Biti programer znači da svakodnevno učite, vežbate, dizajnirate i kreirate nove algoritme, testirate kod, ispravljate probleme i bugove, menjate, održavate i poboljšavate stare sisteme, istražujete nove tehnologije, platforme i alate, komunicirate sa kolegama i klijentima, planirate i određujete prioritete zadataka i isporučujete kvalitetan softver prema potrebama i zahtevima klijenata. Sve te veštine možete steći kvalitetnim, pristupačnim i praktično orijentisanim SoftUni kursevima.

Kako postati programer?

Da biste postali uspešan programer potrebno je da prođete kroz nekoliko osnovnih koraka. Pre svega, potrebno je steći osnovna znanja vezana za samu struku. Počinje se odgovarajućim osnovnim kursevima programiranja koji će vam dati čvrstu osnovu koja se posle lako nadograđuje. Veštine stečene na kursevima programiranja neophodno je unapređivati kontinuiranom praksom. Što više koda pišete i rešavate programskih zadataka, to ćete postati bolji. Važno je da razvijate algoritamsko razmišljanje, koje će vam omogućiti da u logičkom sledu opišete rešenje problema. Kada saznate koje vas tehnologije privlače, fokusirajte se na učenje određenih programskih jezika. SoftUni vam daje priliku da upišete kvalitetne, pristupačne i praktično orijentisane kurseve za programere, koji će biti fantastična osnova za početak razvoja karijere programera.

kako postati programer
softuni skola programiranja

Koji programeri postoje:

Front-end programer
Web programer
Back-end programer
Programer mobilnih aplikacija
Programer video igara
Embedded developer
Programer za baze podataka
Drugi IT profesionalci

Koliko vremena mi je potrebno da postanem programer?

1-3 godine učenja svakog dana
3000-4000 sati vežbanja
12 sati predavanja nedeljno
8 sati vežbanje nedeljno
10 sati pripreme nedeljno
softuni karijera 1

Kako da počnem sa učenjem programiranja?

Lekcije i kursevi za programiranje
Video materijali i kursevi za programiranje
Knjige o programiranju
Druge vrste obuke za programiranje
SoftUni kursevi Java programiranja
Vežbanje, vežbanje, vežbanje
softuni vodic za programere

Gde da počnem da učim programiranje?

SoftUni nudi besplatan kurs programiranja za početnike – online.

Izaberite jednu od najpopularnijih profesija u softverskoj industriji

Ozbiljan, dugoročan, detaljan nastavni plan i program sa kvalitetnom obukom i kursevima programiranja

Odlični nastavnici i mentori

Pomoć pri traženju posla na početku karijere