Java Advanced

Uskoro
dusan sijacic softuni
Instructor
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs Java Advanced podrazumeva napredni rad u Java programskom jeziku. Na kursu ćete naučiti da radite sa linearnim strukturama podataka, rešavate algoritamske probleme, radite sa streamovima, datotekama i direktorijumima, kao i da kreirate templejte klasa. Posebna pažnja je posvećena paradigmi funkcionalnog programiranja, kao i glavnom alatu koji se na nju oslanja – Stream API za obradu tokova podataka. Razvojno okruženje koje koristi trenerski tim je IntelliJ Idea 2020, ali svaki učenik može slobodno da koristiti alate po svom izboru.

Veštine koje ćete steći:

 • Izrada linearnih struktura podataka
 • Osnove funkcionalnog programiranja
 • Izrada templejta klasa
 • Primena osnovnih algoritama
 • Rad sa tokovima podataka, datotekama i direktorijumima
 • Rad sa višedimenzionalnim i asocijativnim strukturama podataka

Teme:

Stacks i Queue
 • Algorithmic Complexity
 • Stack - last-in, first-out
 • Queue - first-in, first-out
 • Priority Queue
Vežba: Stacks and Queues
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održvanja: uskoro.
Multidimensional Arrays
 • Defining a Multidimensional Array
 • Declaring and Creating Multidimensional Arrays
 • Initializing Multidimensional Arrays
 • Accessing Elements
 • Reading a Matrix
Vežba: Multidimensional Arrays

Uskoro.

Sets and Maps Advanced
 • Sets (HashSet, TreeSet, LinkedHashSet)
 • Maps (Hashmap, TreeMap, LinkedHashMap)
Vežba: Sets and Maps Advanced

Uskoro.

Streams, Files and Directories
 • Streams Basics
 • Types of Streams
 • Files and Directories
 • Serialization
Vežba: Streams, Files and Directories

Uskoro.

Funkcionalno programiranje
 • Lambda Expressions
 • What Is a Function?
 • Other Function Types
 • BiFunction
Vežba: Funkcionalno programiranje

Uskoro.

Definisanje klasa
 • Defining Simple Classes
 • Fields
 • Methods
 • Constructors, Keyword this
 • Static Members
Vežba: Definisanje klasa

Uskoro.

Radionica

Uskoro.

Vežba: Radionica
 • Rešavanje pripremnih zadataka
 • Datum održvanja: uskoro.
Generics
 • Generics Syntax
 • Generic Classes and Interfaces
 • Generic Methods
 • Type Erasure, Type Parameter Bounds
Vežba: Generics

Uskoro.

Iterators and Comparators
 • Variable Arguments
 • Iterators (Iterator, ListIterator)
 • Comperators (Comparable)
Vežba: Iterators and Comparators

Uskoro.

Priprema za ispit

Uskoro.

Radionica

Uskoro.

Redovni ispit
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.
Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs Java Advanced je namenjen polaznicima koji su savladali rad sa linearnim strukturama, asocijativnim nizovima, obradom nizova.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars