Java Advanced

Uskoro
Tea Dogandžić
Predavač
Tea Dogandžić
Category
Reviews
Rating
JavaAdvanced

Teorijski deo kursa Java Advanced predavaće Tea Dogandžić, a praktični deo Milica Škembarević

Kurs Java Advanced podrazumeva napredni rad u Java programskom jeziku. Na kursu ćete naučiti da radite sa linearnim strukturama podataka, rešavate algoritamske probleme, radite sa streamovima, datotekama i direktorijumima, kao i da kreirate templejte klasa. Posebna pažnja je posvećena paradigmi funkcionalnog programiranja, kao i glavnom alatu koji se na nju oslanja – Stream API za obradu tokova podataka. Razvojno okruženje koje koristi trenerski tim je IntelliJ Idea 2020, ali svaki učenik može slobodno da koristiti alate po svom izboru.

Veštine koje ćete steći:

 • Izrada linearnih struktura podataka
 • Osnove funkcionalnog programiranja
 • Izrada templejta klasa
 • Primena osnovnih algoritama
 • Rad sa tokovima podataka, datotekama i direktorijumima
 • Rad sa višedimenzionalnim i asocijativnim strukturama podataka

Teme:

Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 09.10.2023.
Stacks and Queues
 • Algorithmic Complexity
 • Stack - last-in, first-out
 • Queue - first-in, first-out
 • Priority Queue
 • Datum održavanja: 09.10.2023.
Vežba: Stacks and Queues
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održavanja: 10.10.2023.
Multidimensional Arrays
 • Defining a Multidimensional Array
 • Declaring and Creating Multidimensional Arrays
 • Initializing Multidimensional Arrays
 • Accessing Elements
 • Reading a Matrix
 • Datum održavanja: 12.10.2023.
Vežba: Multidimensional Arrays
 • Datum održavanja: 13.10.2023.
Sets and Maps Advanced
 • Sets (HashSet, TreeSet, LinkedHashSet)
 • Maps (Hashmap, TreeMap, LinkedHashMap)
 • Datum održavanja: 16.10.2023.
Vežba: Sets and Maps Advanced
 • Datum održavanja: 17.10.2023.
Streams, Files and Directories
 • Streams Basics
 • Types of Streams
 • Files and Directories
 • Serialization
 • Datum održavanja: 19.10.2023.
Vežba: Streams, Files and Directories
 • Datum održavanja: 20.10.2023.
Funkcionalno programiranje
 • Lambda Expressions
 • What Is a Function?
 • Other Function Types
 • BiFunction
 • Datum održavanja: 23.10.2023.
Vežba: Funkcionalno programiranje
 • Datum održavanja: 24.10.2023.
Definisanje klasa
 • Defining Simple Classes
 • Fields
 • Methods
 • Constructors, Keyword this
 • Static Members
 • Datum održavanja: 26.10.2023.
Vežba: Definisanje klasa
 • Datum održavanja: 27.10.2023.
Radionica
 • Datum održavanja: 30.10.2023.
Vežba: Radionica
 • Rešavanje pripremnih zadataka
 • Datum održavanja: 31.10.2023.
Generics
 • Generics Syntax
 • Generic Classes and Interfaces
 • Generic Methods
 • Type Erasure, Type Parameter Bounds
 • Datum održavanja: 02.11.2023.
Vežba: Generics
 • Datum održavanja: 03.11.2023.
Iterators and Comparators
 • Variable Arguments
 • Iterators (Iterator, ListIterator)
 • Comperators (Comparable)
 • Datum održavanja: 06.11.2023.
Vežba: Iterators and Comparators
 • Datum održavanja: 07.11.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 09.11.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 10.11.2023.
Radionica
 • Datum održavanja: 13.11.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 19.11.2023.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 20.01.2024.

Kome je kurs namenjen?

Kurs Java Advanced je namenjen polaznicima koji su savladali rad sa linearnim strukturama, asocijativnim nizovima, obradom nizova.

Kako se prijaviti?

Za prijavu kliknite na taster PRIJAVITE SE.

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Upis za kurs traje do  06.10.2023. Obuka počinje 09.10.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 8. zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Datum održavanja: 19.11.2023.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Ovaj kurs programiranja košta 36.000,00 RSD

* Cena sa popustom za SoftUni polaznike koji pohađaju modul za modulom u okviru jednog kursa iznosi 29. 500,00 RSD

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Facebook grupi sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars