Naučite programiranje uz SoftUni program softverske edukacije

SoftUni nastavni plan i program

SoftUni program profesionalne softverske edukacije efikasno postavlja sva temeljna znanja i praktične veštine potrebne za savladavanje programiranja u programskim jezicima. Uz Softuni sertifikat stičete zvanje programer, radite sa najnovijim softverskim tehnologijama i učite najbolje prakse u području programiranja.

Nastavni plan i program obuke za programiranje se sastoji od stručnih kurseva i specijalizacije, koji uključuju posebno odabrane module. Svaki modul obuke sadrži različite nivoe kurseva za programiranje sa izrazitim fokusom na praksu. Na kraju svakog kursa studenti polažu praktični ispit, demonstrirajući stečene veštine. Sva predavanja će biti na srpskom jeziku, dok će sve korišćene prezentacije biti na engleskom jeziku po uzoru na matični program.

Početni modul – Uvod u programiranje

3 kredita | 2 meseca

* KURS JE BESPLATAN
* Ispit sa kojim se dobija sertifikat se plaća
Cena polaganja ispita, za prijave tokom promo perioda

3.000,00RSD

Cena polaganja ispita, za prijave posle isteka promo perioda

6.000,00RSD

Nastavni plan i program počinje besplatnim kursom programiranja - pripremnim modulom Uvod u programiranje, uz učenje programskih jezika, a završava se završnim ispitom.

border
Modul osnove programiranja

12 kredita | 3 meseca

U modulu Osnove programiranja studenti stiču temeljna znanja i veštine iz programiranja, uz različite programske jezike.

border 2

Profesionalni modul

Studenti dalje razvijaju svoja znanja i veštine uz Profesionalni modul koji je orijentisan na web development sa različitim programskim jezicima.

Postanite programer (Software developer) uz naše kurseve programiranja!

Naučite da programirate uz praktične kurseve programiranja
Odaberite da se profesionalno usavršavate u programskom jeziku
Počnite da radite i pre nego što dobijete sertifikat
Pronađite nove kolege i postanite deo IT zajednice u Srbiji koja neprestano raste
Započnite svoju uspešnu karijeru prijavom na besplatni kurs Uvod u programiranje već danas!

Specijalizacija

Posle završetka modula Web Developer studenti imaju priliku da nastave sa Front-End modulom, specijalizujući se kao "Full-Stack Developer".

border

27 kredita | 4 meseca

Kurs FRONT-END FRAMEWORK

Kako se prijaviti?

SoftUni kursevi pogodni su kako za potpune početnike tako i za osobe sa početnim iskustvom u programiranju i razvoju softvera. Sve što vam je potrebno za prijavu na SoftUni program učenja programiranja je snažna motivacija za profesionalni razvoj u svetu programiranja, osnovni nivo engleskog i računarska pismenost. Prijava za program je otvorena u svakom trenutku. 

Možete se prijaviti online gde god da se nalazite.

softuni nastavni plan java programiranje

Kako izgleda obuka?

Ukoliko uspešno položite završni ispit posle besplatnog kursa Uvod u programiranje, započinjete sa glavnim programom SoftUni akademije. Prvi od modula za obuku zove se Osnove programiranja. Uz pomoć ovog modula istražujete bazične koncepte u programiranju koji su osnova vašeg budućeg razvoja kao softverskog developera.
1.

Uvod u programiranje

2.

Ispit

3.

Modul Osnove programiranja

4.

Profesionalni modul

5.

Specijalizacija

Posle uspešno položenog modula Osnove programiranja spremni ste za nastavak školovanja u profesionlnom modulu – Web Developer.

Tokom školovanja u profesionlanom modulu stičete sva specijalizovana znanja i veštine potrebne za početak uspešne karijere u softverskoj industriji. Oni koji su prošli kroz područje Web Development imaće priliku da nadograde svoje veštine Front-End modulom, čime postaju Full-Stack Developeri.

Kada počinjem da radim?

SoftUni svojim studentima preporučuje da počnu profesionalni rad nakon položenog celog stručnog područja sa prosečnom ocenom 5,0 ili više. Studenti to obično postižu za jednu do dve godine. Centar za karijeru SoftUni akademije prati napredak svojih studenata i pomaže im u daljem razvoju karijere.

softuni program softverske edukacije 1
softuni skola programiranja

Kada ću dobiti diplomu?

Nakon svakog kursa koji se pohađa u SoftUni-ju, studenti dobijaju određeni broj bodova. Za sticanje diplome potrebno je da studenti uspešno polože sve kurseve odabranog stručnog područja i sakupe sledeći broj bodova:

Web Dveloper – 140 kredita

Full-Stack Developer – 160 kredita

- 140 kredita

 

Web developeri imaju temeljno razumevanje programiranja i praktičnog razvoja softvera zasnovanog na webu sa programskim jezikom i EE platformom. Poseduju ozbiljno znanje serverskih (back-end) tehnologija, baza podataka, web servisa i cloud aplikacija, kao i klijentskog (front-end) programiranja sa JavaScript-om, AJAKS-om i razvoj SPA aplikacija (Single Page Apps).

U SoftUni obuci Web programeri stiču solidne praktične veštine programiranja (logičko razmišljanje i veštine rešavanja problema, strukture podataka i algoritmi, objektno orijentisano i funkcionalno programiranje, kvalitetan programski kod) i specijalizuju se za razvoj modernih web aplikacija kroz moderne web tehnologije, alate i tehnološke okvire iz Java i Java EE ekosistema: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, Eclipse, IntelliJ IDEA, OOP, baze podataka, SQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST, JAX-RS, cloud tehnologije, Servlets / JSP, Spring MVC i Java EE, kao i rad sa Gitom, GitHub-om i alatima za timsku saradnju i kolaboraciju.

- 160 kredita

 

Full-Stack developeri su upoznati sa svim fazama i nivoima u procesu razvoja i kreiranja softvera. Oni mogu da koriste i Back-end i Front-end tehnologije. Ova vrsta specijaliste ima neophodna znanja i veštine da prođe složeni put od početnog koncepta do finalnog proizvoda. Oni rade sa ogromnim skupom alata, razumeju mnoge tehnologije i znaju kako softver koji prave treba da funkcioniše od početka do kraja. Oni lako mogu da „razgovaraju” i sa interfejsom i sa serverom, a ponekad i direktno komuniciraju sa klijentom.

Java Full-Stack programeri stiču solidne praktične veštine programiranja (logičko razmišljanje i veštine rešavanja problema, strukture podataka i algoritmi, objektno orijentisano i funkcionalno programiranje, kvalitetan programski kod) i specijalizuju se za razvoj modernih web aplikacija kroz moderne web tehnologije, alate i tehnološke okvire iz Java i Java EE ekosistema: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, SASS, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, IntelliJ IDEA, OOP, baze podataka, SQL, MySQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST, JAX-RS, cloud tehnologije, Servlets / JSP, Spring MVC i Java EE, kao i rad sa Gitom, GitHub-om i alatima za timsku saradnju i kolaboraciju.