Početni modul

Uvod u programiranje

Početni modul sastoji se od besplatnog kursa programiranja Java programskog jezika, a završava se prijemnim ispitom. Po uspešnom polaganju i prolasku besplatnog kursa Uvod u programiranje, student može da nastavi svoje učenje programiranja u sledećem modulu – Osnove programiranja

Veštine koje ćete steći:

Rad sa konzolom (ulaz i izlaz podataka)
Rad sa petljama (for)
Rad sa složenijim logičkim proverama
Rad sa logičkim proverama (if-else)
Izvršavanje jednostavnih proračuna
Rad sa složenijim petljama (for-while)
uvod-u-programiranje-img
Predavač

Dugogodišnji menadžer obuke i bivši direktor obrazovanja u SoftUni-u.

Predavač

Dugogodišnji menadžer obuke i bivši direktor obrazovanja u SoftUni-u.

Predavač

Dugogodišnji menadžer obuke i bivši direktor obrazovanja u SoftUni-u.