React JS

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs pruža znanja i praktične veštine za pravljenje klijentskih aplikacija (Single Page Applications) koristeći jedan od najpopularnijih radnih okvira. Proučavaju se arhitektonski šabloni za SPA aplikacije, komponente i drugo. Proučavaju se prikazi i šabloni vizuelizacije podataka (šabloni), obrasci, vezivanje podataka, rukovanje sa više prikaza, rutiranje, ekstrakcija podataka iz REST servisa. Obuka pruža znanja i praktične veštine za razvoj aplikacija za jednu stranicu (SPA) koristeći ReactJS tehnologiju, jednu od najpopularnijih i najbržih biblioteka za prikazivanje klijentskog interfejsa koje su razvili i podržavali Facebook i Instagram. Posebnu pažnju posvetićemo JSX sintaksi, radu sa upitima i Promises, podeli aplikacije na komponente, rutiranju i validaciji obrazaca i različitim načinima stilizovanja komponenti korišćenjem tehnika kao što su CSS moduli i stilizovane komponente. Takođe ćemo pogledati nove koncepte u biblioteci kao što su React Hooks i Contekt API. Obuka će takođe naglasiti pisanje jediničnih testova koristeći JEST.

Veštine koje ćete steći:

  • Šta je Single Page Application?
  • Component-based aplikacije
  • Osnovno poznavanje React-a i JSX-a
  • Klijentske aplikacije sa React-om
  • Rad sa udaljenim REST servisima
  • Rad sa šablonima i rutiranje

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars