Spring data

4.800,00 rsd
Category
Reviews
Rating
SpringData

Na kursu ćemo se detaljno baviti radom sa modernom ORM tehnologijom: Hibernate, koja je praktično standard za ORM u Java aplikacijama. Hibernate omogućava mapiranje između relacionih baza podataka i objektno orijentisanog modela (Java klase) kroz pristupe „database first“ i „code first“ i pruža moćni objektno orijentisani API za upite za baze podataka i CRUD operacije iz Jave. Spring Data dodatno nadograđuje standardni API i pruža dopunski nivo apstrakcije i jednostavan način obrade podataka u bazi. Na kursu ćemo demonstrirati ustaljene prakse u izgradnji layer-a u bazama podataka složenih sistema u Java aplikacijama kroz ugrađene implementacije Repository templejta i korišćenje Service Layer-a.

Veštine koje ćete steći:

 • Ispravna konstrukcija arhitekture aplikacije
 • Korišćenje pristupa Database First
 • Rad sa bazama podataka kroz ORM framework
 • Izgradnja veza između aplikacije i baze podataka
 • Korišćenje pristupa Code First
 • Rad sa XML i JSON formatima podataka

Teme:

Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 24.10.2023.
Uvod u DB Apps
 • Datum održavanja: 24.10.2023.
Vežba: Uvod u DB Apps
 • Datum održavanja: 26.10.2023.
ORM osnove
 • Introduction to ORM
 • Architecture
 • Example
 • Approaches
 • ORM Advantages
 • Datum održavanja: 28.10.2023.
Vežba: Custom ORM
 • Datum održavanja: 29.10.2023.
Uvod u Hibertnate
 • Maven
 • Hibernate Framework
 • Java Persistence API
 • Datum održavanja: 31.10.2023.
Vežba: Uvod u Hibernate
 • Datum održavanja: 02.11.2023.
Hibernate Code First
 • Java Persistence API Inheritance
 • Table Relations.
 • Datum održavanja: 04.11.2023.
Vežba: Hibernate Code First
 • Datum održavanja: 05.11.2023.
Uvod u Spring Data
 • Spring Data Framework
 • Spring Data Repositories
 • Spring Data Query Creation
 • Spring Data Services
 • Datum održavanja: 07.11.2023.
Vežba: Uvod u Spring Data
 • Datum održavanja: 09.11.2023.
Spring Data Advanced Quering
 • Retrieving Data by Custom Queries
 • Java Persistence Query Language
 • Repository Inheritance
 • Spring Custom Configuration
 • Datum održavanja: 11.11.2023.
Spring Data Auto Mapping Objects
 • Datum održavanja: 14.11.2023.
Vežba: Spring Data Auto Mapping Objects
 • Datum održavanja: 16.11.2023.
JSON processing
 • Datum održavanja: 18.11.2023.
Vežba: JSON processing
 • Datum održavanja: 19.11.2023.
XML processing
 • XML Processing
 • JAXB
 • Datum održavanja: 21.11.2023.
Vežba: XML processing
 • Datum održavanja: 23.11.2023.
Pitanja i odgovori
 • Datum održavanja: 25.11.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 26.11.2023.
Radionica - MVC projekt
 • Datum održavanja: 28.11.2023.
Radionica - MVC projekt
 • Datum održavanja: 30.11.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 03.12.2023.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 17.12.2023.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen svima koji poznaju principe objektno orijentisanog programiranja i poznaju osnove relacionih baza podataka.

Kako se prijaviti?

Za prijavu kliknite na taster PRIJAVITE SE.

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Upis za kurs traje do  21.10.2023. Obuka počinje 24.10.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 8. zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Datum održavanja: 03.12.2023.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Ovaj kurs programiranja košta 36.000,00 RSD

* Cena sa popustom za SoftUni polaznike koji pohađaju modul za modulom u okviru jednog kursa iznosi 29. 500,00 RSD

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Facebook grupi sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars