Spring data

4.800,00 rsd
dusan sijacic softuni
Instructor
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Na kursu ćemo se detaljno baviti radom sa modernom ORM tehnologijom: Hibernate, koja je praktično standard za ORM u Java aplikacijama. Hibernate omogućava mapiranje između relacionih baza podataka i objektno orijentisanog modela (Java klase) kroz pristupe “database first” i “code first” i pruža moćni objektno orijentisani API za upite za baze podataka i CRUD operacije iz Jave. Spring Data dodatno nadograđuje standardni API i pruža dopunski nivo apstrakcije i jednostavan način obrade podataka u bazi. Na kursu ćemo demonstrirati ustaljene prakse u izgradnji layer-a u bazama podataka složenih sistema u Java aplikacijama kroz ugrađene implementacije Repository templejta i korišćenje Service Layer-a.

Veštine koje ćete steći:

 • Ispravna konstrukcija arhitekture aplikacije
 • Korišćenje pristupa Database First
 • Rad sa bazama podataka kroz ORM framework
 • Izgradnja veza između aplikacije i baze podataka
 • Korišćenje pristupa Code First
 • Rad sa XML i JSON formatima podataka

Teme:

ORM osnove
 • Introduction to ORM
 • Architecture
 • Example
 • Approaches
 • ORM Advantages
Vežba: Custom ORM

Uskoro.

Uvod u Hibertnate
 • Maven
 • Hibernate Framework
 • Java Persistence API
Vežba: Uvod u Hibernate

Uskoro.

Hibernate Code First
 • Java Persistence API Inheritance
 • Table Relations.
Vežba: Hibernate Code First

Uskoro.

Uvod u Spring Data
 • Spring Data Framework
 • Spring Data Repositories
 • Spring Data Query Creation
 • Spring Data Services
Vežba: Uvod u Spring Data

Uskoro.

Spring Data Advanced Quering
 • Retrieving Data by Custom Queries
 • Java Persistence Query Language
 • Repository Inheritance
 • Spring Custom Configuration
Vežba: JSON processing

Uskoro.

XML processing
 • XML Processing
 • JAXB
Vežba: XML processing

Uskoro.

Pitanja i odgovori

Uskoro.

Priprema za ispit

Uskoro.

Radionica - MVC projekt

Uskoro.

Radionica - MVC projekt

Uskoro.

Redovni ispit
 • Praktični test će se održat: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.
Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen svima koji poznaju principe objektno orijentisanog programiranja i poznaju osnove relacionih baza podataka.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars