No products in the cart.

Politika privatnosti i politika kolačića

 

1. PODACI O FIRMI

Rukovalac podataka kao i vlasnik ovog veb mesta je SoftUni doo Beograd; Adresa: Baje Pivljanina 1, Beograd; Šifra delatnosti 8559 – ostalo obrazovanjeMB: 21848891PIB: 113341376; Veb adresa: www.softuni.rs; Telefon; +381 11 2681309; e-mail: office@softuni.rs.

1.1 IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

1.2 KONTAKT PODACI – KORISNIČKI SERVIS

Privredno društvo SoftUni doo Beograd (u daljem tekstu: SoftUni) vodi računa o Vašoj privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti. U svakom trenutku možete nam se javiti preko korisničkog centra u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine na brojeve telefona +381 11 2681309, +381 60 2823118 ili na e-mail: finansije@softuni.rs, offfice@softuni.rs

 

 

1.3 DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

Nakon potvrde online porudžbenice SoftUni doo će Vam poslati obaveštenje na email adresu za naručeni proizvod (proizvode) i obavestiti Vas za vreme i detalje o pristupu samom kursu (proizvodu). Takođe, bićete kontaktirani putem telefona od strane naše studentske službe i obavešteni o svim detaljima.

1.4 POLITIKA REKLAMACIJA

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice praćeni su svom zakonski neophodnom dokumentacijom i sertifikatima. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni proizvod (kurs) mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email office@softuni.rs ili telefonom na brojeve +381 60 2823118+381 11 2681309 kako bismo Vam poslali obrazac za reklamaciju ili da isti skinete sa našeg veb sajta (link) i da nam ga pošaljete na gore pomenuti email.

1.5 ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime SoftUni doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SoftUni doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

1.6 ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.7 POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SoftUni doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

1.8 IZJAVA O PDV-U

SoftUni DOO nije u sistemu PDV-a

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: GDPR), u obavezi smo da Vam pružimo informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Ovo obaveštenje definiše koje lične podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom osnovu i svrsi nameravane obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumeva sledeće:

ime i prezime;

email adresa;

broj telefona;

adresa stanovanja.

3. PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak, registrovanjem u našu bazu podataka putem sajta.

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Odbijanjem davanja neophodnih podataka nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo naše usluge.

Korišćenje usluga našeg veb sajta i obrada ličnih podataka nije namenjena licima mlađim od 15 godina.

4. NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

5. SVRHA OBRADE PODATAKA

Podaci će biti obrađivani od strane SoftUni doo radi komunikacije sa Vama u cilju pružanja usluga za Vas, da bismo Vam omogućili da adekvatno koristite naše usluge, da bismo Vam slali druge informacije od značaja za Vas, a u vezi sa svrhom naše saradnje, kao i u funkcionalne svrhe za naše aktivnosti kao što su istraživanje tržišta, ekonomska analiza i statistika.

Prikupljaju se samo neophodni podaci vezani za poslovanje i informisanje u skladu sa pozitivnim propisima, poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

6. VREME ČUVANJA PODATAKA

Podaci se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

7. PRENOS PODATAKA

U svojstvu svrhe obrade podataka Vaši podaci mogu biti preneti i trećim licima, kao što su povezana pravna lica koja posluju u okviru SoftUni grupacije, kao i druga pravna lica sa kojima SoftUni doo ima zaključene poslovne ugovore. Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama ZZPL i GDPR.

8. VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Pravo na pristup – imate pravo da od SoftUni zahtevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od SoftUni-ja zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod SoftUni-ja ako osporavate tačnost podataka, ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka i u drugim slučajevima predviđenim ZZPL.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od SoftUni-ja primite lične podatke koje ste prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane SoftUni-ja, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor SoftUni-ju na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba ZZPL.

9. MERE ZAŠTITE

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i trudimo se da obrađujemo samo neophodne podatke o ličnosti.

SoftUni primenjuje sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osigurao da se obrada ličnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa ZZPL i GDPR.

Mere zaštite imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite podataka o ličnosti kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani ZZPL i GDPR, i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlašćenog korišćenja, gubitka ili objavljivanja ličnih podataka.

Uvid u Vaše podatke imaće saradnici i zaposleni u SoftUni-ju, partneri SoftUni-ja i kompanije sa kojima sarađuje SoftUni. Vaši podaci biće korišćeni isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti, ZZPL i GDPR.

10. IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

SoftUni zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

11. POLITIKA KOLAČIĆA

Šta je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka s podacima o vašem pregledanju ili upotrebi, koju veb-stranica, aplikacija ili neka druga platforma skladišti na Vašem računaru, tabletu, pametnom telefonu ili na bilo kom sličnom uređaju, kao oznaku koja identifikuje uređaj. Kolačići su, na primer, neophodni za lakše pregledanje stranica i omogućuju razumevanje načina komunikacije između korisnika i platforme u cilju dodatnog poboljšanja. Takođe, su vrlo korisni za prikazivanje oglasa koji su u skladu sa željenim podešavanjima korisnika, kao i za druge svrhe koje su detaljno opisane u nastavku. Kolačići ne štete Vašem računaru ili uređaju.

Pod pojmom „kolačić” obuhvatamo i tehnologije koje se na sličan način instaliraju na Vaš uređaj i/ili koje na sličan način prikupljaju podatke s uređaja i o uređaju (kao što su flash kolačići, veb-slike za praćenje ili greške, pikseli, HTML5 (lokalno skladištenje) i SDK tehnologije za formate aplikacija). Isto tako, pojam „kolačić” odnosi se i na upotrebu tehnike uzimanja digitalnog otiska, odnosno na one tehnike kombinovanja podataka koje nam pomažu da identifikujemo Vaš uređaj. Ponekad te tehnologije funkcionišu zajedno s kolačićima u svrhu prikupljanja i skladištenja podataka, bilo da bi Vam pružile određene funkcije ili usluge na našoj platformi, bilo da bi Vam prikazale oglašavanje na platformama trećih strana na osnovu Vašeg pregledanja.

Ovo objašnjenje je opšti prikaz onoga što se podrazumeva pod pojmom kolačić samo u informativne svrhe. Kolačići koje posebno koristimo detaljno su opisani u meniju za konfiguraciju kolačića koji je dostupan na našoj platformi.

Koje vrste kolačića postoje?

Pregledajte ovaj odeljak koji pruža opšti pregled vrsta kolačića koji mogu da se koriste u onlajn okruženju.

Prema vlasništvu kolačići se mogu podeliti na:

 1. lične kolačiće: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim upravlja sam objavljivač i preko kojeg se obezbeđuje platforma ili usluga koju je korisnik zatražio.
 2. kolačiće treće strane: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim ne upravlja objavljivač, već treća strana koja obrađuje podatke prikupljene kolačićima.

Prema svrsi, kolačići se mogu podeliti na:

 1. strogo neophodne (tehničke) kolačiće: reč je o kolačićima koji korisniku omogućuju pregledanje veb-stranice, platforme ili aplikacije i upotrebu različitih opcija ili usluga koje na njima postoje, kao što su kontrola saobraćaja, identifikacija podataka ili sesije, pristup odeljcima ili sadržajima ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine porudžbinu, izvršavanje porudžbine, upravljanje plaćanjem, kontrola prevara povezanih sa bezbednošću usluge, upotreba bezbednosnih elemenata pri pregledanju, zahtev za registraciju ili učešće u nekom događaju, skladištenje sadržaja za reprodukciju video-zapisa ili zvuka, omogućavanje dinamičnog sadržaja (npr. animacija učitavanja teksta ili slike) ili deljenje sadržaja putem društvenih mreža. Budući dasu strogo neophodni, tehnički kolačići preuzimaju se prema podrazumevanim podešavanjima kada omogućuju prikaz platforme ili pružanje usluge koju korisnik zatraži.
 2. funkcionalne kolačiće i kolačiće za personalizaciju: ovi kolačići omogućuju pamćenje podataka kako bi korisnik pristupio platformi s određenim svojstvima zbog kojih se njegovo iskustvo može razlikovati od iskustva drugih korisnika, kao što su jezik, broj rezultata koji se prikazuje pri pretraživanju, izgled ili sadržaj usluge prema pregledaču koji korisnik koristi ili prema regiji u kojoj pristupa usluzi itd. Neprihvatanje ovih kolačića može dovesti do usporenog rada veb-stranice ili loše prilagođenih preporuka.
 3. kolačiće za analizu: oni koji dopuštaju utvrđivanje broja korisnika i posećenih odeljka na platformi, kao i kako korisnik s njima komunicira kako bi se izvršila merenja i statistička analiza korisničke upotrebe u svrhu poboljšanja na osnovu te analize podataka o korisničkoj upotrebi platforme ili usluga.
 4. kolačiće za ciljano oglašavanje: oni koji skladište podatke o korisnikovom ponašanju koji se prikupljaju trajnim praćenjem navika pri pregledanju što omogućuje razvijanje određenog profila kako bi se korisniku prikazala oglašavanja koja su u skladu s njim. Ovi kolačići omogućuju upravljanje, na najefikasniji mogući način, prostorom za oglašavanje koje je objavljivač, tamo gde je to prikladno, uključio samostalno ili u saradnji s trećim stranama.

U koju se svrhu koriste kolačići na našoj platformi?

Kolačići čine značajan deo rada naše platforme. Glavna namena naših kolačića je da Vaše iskustvo pregledanja bude što prijatnije i efikasnije. Na primer, koriste se da zapamte Vaše lične postavke (jezik, državu itd.) pri pregledanju i budućim posetama. Takođe, koristimo kolačiće kako bismo poboljšali usluge i platformu, kao i da bismo mogli da Vam ponudimo oglase koji su u skladu s Vašim navikama pregledanja.

Podaci koje prikupe kolačići takođe nam omogućuju poboljšanje platforme procenom statističkih podataka i obrazaca upotrebe (broj poseta, odeljci koje najčešće posećujete, trajanje poseta) kako bismo na statistički način saznali kako korisnici komuniciraju s platformom radi poboljšanja naših usluga i prilagođavanja platforme pojedinačnim interesovanjima korisnika, bržim pretragama itd.

Ponekad možemo da koristimo kolačiće kako bismo prikupili podatke koji nam omogućuju da Vam na našoj platformi, na platformama trećih strana ili na bilo koji drugi način prikažemo oglase zasnovane na analizi vaših navika pregledanja (pregledani proizvodi ili odeljci i sl.).

U svakom slučaju, kolačići koje koristimo nikada neće čuvati osetljive podatke kao što su lozinka, podaci kreditnih ili debitnih kartica i sl.

Kako mogu da upravljam upotrebom kolačića na ovoj platformi?

U meniju za konfiguraciju kolačića, koji je u svakom trenutku dostupan na našoj platformi, možete dobiti sve informacije o kolačićima koji se koriste na ovoj platformi, kao i informacije o svrsi i trajanju svakog od njih i upravljanju kolačićima (ličnim ili kolačićima trećih strana), kako biste mogli da upravljate omogućavanjem ili onemogućavanjem onih kolačića koji nisu strogo neophodni za ispravan rad ove platforme.

U slučaju da pregledate internet, takođe možete onemogućiti upotrebu kolačića na svom pregledaču. U nastavku možete da pronađete uputstva o onemogućavanju na najpopularnijim pregledačima:

 • Google Chrome www.google.com
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Ova mogućnost onemogućavanja upotrebe kolačića može se izvesti u bilo kom trenutku.

Imajte na umu da su upravljanje menijem za konfiguraciju kolačića i opcija onemogućavanja upotrebe kolačića jedinstveni za svaki pregledač koji koristite. Shodno tome, ako konfigurišete kolačiće na određeni način na jednom uređaju i želite da slična podešavanja primenite i na nekom drugom uređaju, moraćete iste opcije da podesite i na tom drugom uređaju.

Kao dodatan korak vezan za kolačiće trećih strana čija je svrha pružanje oglasa koji su u skladu s vašim interesovanjima, imajte na umu da neke treće strane mogu biti članovi nekih od sledećih samoregulativnih programa za ciljano oglašavanje s odgovarajućim opcijama dobrovoljne odjave:

Ko koristi podatke koje kolačići skladište?

Podatke koje kolačići skladište na našoj platformi koristimo isključivo mi, osim kolačića kao „kolačići trećih strana”, a koje koriste i kojima upravljaju spoljni subjekti kako bi pružili usluge u svrhu poboljšanja naših usluga i korisničkog iskustva pri pregledanju naše platforme.

Za detaljnije informacije o obradi Vaših ličnih podataka pri našoj saradnji s trećim stranama i onima koji podležu međunarodnom prenosu podataka savetujemo Vam da pročitate Pravila o zaštiti privatnosti dostupna na našoj platformi, kao i pravila o zaštiti privatnosti / podešavanja privatnosti tih trećih strana koje su dostupne na njihovim platformama.

Koje vrste kolačića postoje?

Pregledajte ovaj odeljak koji pruža opšti pregled vrsta kolačića koji mogu da se koriste u onlajn okruženju.

Prema vlasništvu kolačići se mogu podeliti na:

 1. lične kolačiće: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim upravlja sam objavljivač i preko kojeg se obezbeđuje platforma ili usluga koju je korisnik zatražio.
 2. kolačiće treće strane: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim ne upravlja objavljivač, već treća strana koja obrađuje podatke prikupljene kolačićima.

Prema svrsi, kolačići se mogu podeliti na:

 1. strogo neophodne (tehničke) kolačiće: reč je o kolačićima koji korisniku omogućuju pregledanje veb-stranice, platforme ili aplikacije i upotrebu različitih opcija ili usluga koje na njima postoje, kao što su kontrola saobraćaja, identifikacija podataka ili sesije, pristup odeljcima ili sadržajima ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine porudžbinu, izvršavanje porudžbine, upravljanje plaćanjem, kontrola prevara povezanih sa bezbednošću usluge, upotreba bezbednosnih elemenata pri pregledanju, zahtev za registraciju ili učešće u nekom događaju, skladištenje sadržaja za reprodukciju video-zapisa ili zvuka, omogućavanje dinamičnog sadržaja (npr. animacija učitavanja teksta ili slike) ili deljenje sadržaja putem društvenih mreža. Budući dasu strogo neophodni, tehnički kolačići preuzimaju se prema podrazumevanim podešavanjima kada omogućuju prikaz platforme ili pružanje usluge koju korisnik zatraži.
 2. funkcionalne kolačiće i kolačiće za personalizaciju: ovi kolačići omogućuju pamćenje podataka kako bi korisnik pristupio platformi s određenim svojstvima zbog kojih se njegovo iskustvo može razlikovati od iskustva drugih korisnika, kao što su jezik, broj rezultata koji se prikazuje pri pretraživanju, izgled ili sadržaj usluge prema pregledaču koji korisnik koristi ili prema regiji u kojoj pristupa usluzi itd. Neprihvatanje ovih kolačića može dovesti do usporenog rada veb-stranice ili loše prilagođenih preporuka.
 3. kolačiće za analizu: oni koji dopuštaju utvrđivanje broja korisnika i posećenih odeljka na platformi, kao i kako korisnik s njima komunicira kako bi se izvršila merenja i statistička analiza korisničke upotrebe u svrhu poboljšanja na osnovu te analize podataka o korisničkoj upotrebi platforme ili usluga.
 4. kolačiće za ciljano oglašavanje: oni koji skladište podatke o korisnikovom ponašanju koji se prikupljaju trajnim praćenjem navika pri pregledanju što omogućuje razvijanje određenog profila kako bi se korisniku prikazala oglašavanja koja su u skladu s njim. Ovi kolačići omogućuju upravljanje, na najefikasniji mogući način, prostorom za oglašavanje koje je objavljivač, tamo gde je to prikladno, uključio samostalno ili u saradnji s trećim stranama.
U koju se svrhu koriste kolačići na našoj platformi?

Kolačići čine značajan deo rada naše platforme. Glavna namena naših kolačića je da vaše iskustvo pregledanja bude što prijatnije i efikasnije. Na primer, koriste se da zapamte vaše lične postavke (jezik, državu itd.) pri pregledanju i budućim posetama. Takođe koristimo kolačiće kako bismo poboljšali usluge i platformu, kao i da bismo mogli da vam ponudimo oglase koji su u skladu s vašim navikama pregledanja.

Podaci koje prikupe kolačići takođe nam omogućuju poboljšanje platforme procenom statističkih podataka i obrazaca upotrebe (broj poseta, odeljci koje najčešće posećujete, trajanje poseta) kako bismo na statistički način saznali kako korisnici komuniciraju s platformom radi poboljšanja naših usluga i prilagođavanja platforme pojedinačnim interesovanjima korisnika, bržim pretragama itd.

Ponekad možemo da koristimo kolačiće kako bismo prikupili podatke koji nam omogućuju da vam na našoj platformi, na platformama trećih strana ili na bilo koji drugi način prikažemo oglase zasnovane na analizi vaših navika pregledanja (pregledani proizvodi ili odeljci i sl.).

U svakom slučaju, kolačići koje koristimo nikada neće čuvati osetljive podatke kao što su lozinka, podaci kreditnih ili debitnih kartica i sl.

Kako mogu da upravljam upotrebom kolačića na ovoj platformi?

U meniju za konfiguraciju kolačića, koji je u svakom trenutku dostupan na našoj platformi, možete dobiti sve informacije o kolačićima koji se koriste na ovoj platformi, kao i informacije o svrsi i trajanju svakog od njih i upravljanju kolačićima (ličnim ili kolačićima trećih strana), kako biste mogli da upravljate omogućavanjem ili onemogućavanjem onih kolačića koji nisu strogo neophodni za ispravan rad ove platforme.

U slučaju da pregledate internet, takođe možete onemogućiti upotrebu kolačića na svom pregledaču. U nastavku možete da pronađete uputstva o onemogućavanju na najpopularnijim pregledačima:

 • Google Chrome www.google.com
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Ova mogućnost onemogućavanja upotrebe kolačića može se izvesti u bilo kom trenutku.

Imajte na umu da su upravljanje menijem za konfiguraciju kolačića i opcija onemogućavanja upotrebe kolačića jedinstveni za svaki pregledač koji koristite. Shodno tome, ako konfigurišete kolačiće na određeni način na jednom uređaju i želite da slična podešavanja primenite i na nekom drugom uređaju, moraćete iste opcije da podesite i na tom drugom uređaju.

Kao dodatan korak vezan za kolačiće trećih strana čija je svrha pružanje oglasa koji su u skladu s vašim interesovanjima, imajte na umu da neke treće strane mogu biti članovi nekih od sledećih samoregulativnih programa za ciljano oglašavanje s odgovarajućim opcijama dobrovoljne odjave:

Ko koristi podatke koje kolačići skladište?

Podatke koje kolačići skladište na našoj platformi koristimo isključivo mi, osim kolačića kao „kolačići trećih strana”, a koje koriste i kojima upravljaju spoljni subjekti kako bi pružili usluge u svrhu poboljšanja naših usluga i korisničkog iskustva pri pregledanju naše platforme.

Za detaljnije informacije o obradi vaših ličnih podataka pri našoj saradnji s trećim stranama i onima koji podležu međunarodnom prenosu podataka savetujemo vam da pročitate Pravila o zaštiti privatnosti dostupna na našoj platformi, kao i pravila o zaštiti privatnosti / podešavanja privatnosti tih trećih strana koje su dostupne na njihovim platformama.