Modul

Modul Napredno Java programiranje

Modul “Napredno Java programiranje” podrazumeva učenje Java programskog jezika u različitim aspektima.

Fokus je na nadogradnji algoritamskog mišljenja i proučavanju principa objektno orijentisanog programiranja. Znanje koje modul pruža uključuje rad sa linearnim strukturama podataka i njihovu implementaciju u Javi, rad sa streamovima, datotekama i direktorijumima, kreiranje klasa, testiranje softvera. Kao rezultat stečenog znanja, na kraju modula studenti će moći da kreiraju velike projekte, rade na njima i testiraju ih, primenjujući poznate metodologije i dobre prakse za pisanje koda.

Veštine koje ćete steći:

Izrada linearnih struktura podataka
Primena osnovnih algoritama
Osnove funkcionalnog programiranja
Rad sa tokovima podataka, datotekama i direktorijumima
Izrada klasa
Rad sa višedimenzionalnim i asocijativnim strukturama podataka
Razumevanje paradigme objektno orijentisanog programiranja
softuni kursevi programiranja