Početni modul

Modul Osnove programiranja

Uz modul Osnove programiranja polaznici počinju da uče programiranje po SoftUni programu. Modul obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji su neophodna baza za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na modulu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase, obrada teksta, regex…

Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije itd. Dotiču se i osnove web development-a, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Uz Osnove programiranja uspešno se gradi znanje i pripremaju se polaznici za sledeći nivo – profesionalni moduli koji će im omogućiti da postanu uspešni programeri.

Veštine koje ćete steći:

Rukovanje standardnom funkcionalnošću programskog jezika
Osnove web developmenta
Osnovne veštine za rad sa HTML i CSS
Analiza složenih problema i svođenje na računarske izvršne korake
Rad sa linearnim strukturama podataka
Razumevanje odnosa između različitih IT koncepata
softuni kursevi programiranja