Spring osnove

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Na kursu “Spring osnove” upoznaćete se sa osnovnim principima web developmenta kao što su HTTP protokol, sesije i načinima čuvanja podataka. Savladaćete osnovna znanja i veštine za rad sa Spring framework-om, njegovim komponentama i arhitekturom, definisanje modela, prikaza i delimičnih prikaza (views and partial views) sa Thymeleaf engine-om za prikaz, definisanje kontrolera i razne protokole za prenos podataka. Proučavaju se tehnike izrade MVC web aplikacija sa podrškom za sve osnovne funkcionalnosti: vizualizaciju podataka, tabele, CRUD operacije sa podacima, validaciju i druge.

Veštine koje ćete steći:

 • Generisanje HTML sadržaja pomoću template-a
 • Rad sa HTTP protokolom
 • Rad sa kolačićima i sesijama
 • Osnovni principi rada sa Spring framework-om
 • Izrada web aplikacije sa Spring MVC frameworkom
 • Veštine i rad sa Bootstrap-om

Teme:

Internet Explained
 • Introduction to the Internet
 • How does the Internet work?
 • Sending and Receiving Information
 • Internet Protocol
 • Reliability and TCP
 • The OSI Model
 • Network Hardware
 • The Future of the Internet
HTTP protokol
 • HTTP Basics
 • URL
 • HTTP Request
 • HTTP Response
 • MIME and Media Types
 • Web Server
 • HTML Forms
Uvod u Spring Boot
 • What's Spring Boot?
 • Spring Data
Uvod u Spring (MVC)
 • Inversion of Control
 • Spring MVC Controllers
 • Layers - dividing code
 • Thin Controllers
Radionica

Uskoro.

State management
 • HTTP Cookies
 • Cookies in an HTTP Server
 • HTTP Sessions
 • Sessions in a HTTP Server
Spring Essentials
 • Thymeleaf
 • Additional Spring
 • Working with HTTP Sessions
Radionica

Uskoro.

Thymeleaf i validacije
 • Thymeleaf Helpers
 • Validations
Priprema za ispit

Uskoro.

Bootstrap, osnove front-enda
 • JavaScript
 • Bootstrap
Radionica

Uskoro.

Redovni ispit
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.
Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen polaznicima koji poznaju principe objektno orijentisanog programiranja i rada sa bazama podataka.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars