JS Advanced

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Na kursu „JS Advanced“ dobićete dubinsko znanje o JavaScript jeziku, uključujući osnove sintakse, rad sa nizovima, matricama,  objektima, klasama i pisanjem funkcija. Takođe ćete istražiti složenije koncepte kao što su kontekst funkcije, eksplicitno vezivanje i petlje događaja. Kurs će poboljšati vaše algoritamsko razmišljanje. Nakon uspešnog završetka ovog kursa, moći ćete da radite sa DOM stablom, vršite manipulacije na njemu i upravljate događajima. Kurs će takođe pokriti funkcionalne i objektno orijentisane pristupe programiranju u JavaScript-u, uključujući teme kao što su nasleđivanje, kompozicija objekata i lanac prototipa.

Veštine koje ćete steći:

 • Rad sa klasama i objektima
 • Rad sa funkcijama i JSON formatima
 • Rad sa linearnim strukturama podataka
 • Preuzimanje informacija i manipulisanje DOM stablom
 • Objektno orijentisano programiranje
 • Funkcionalno programiranje

Teme:

Syntax, Functions and Statements
 •  Data Types;

 • Variables;

 • Strict Mode;

 • Operators;

 • Functions;

 • Hoisting.

Arrays and Nested Arrays
 • Arrays (definition, accessing elements, properties and methods);
 • Nested Arrays (definition, loop through nested arrays, manipulate data).
Multidimensional Arrays
 • Defining a Multidimensional Array
 • Declaring and Creating Multidimensional Arrays
 • Initializing Multidimensional Arrays
 • Accessing Elements
 • Reading a Matrix
 • Datum održavanja: 19.05.2023.
Objects and Composition
 • Objects (object and properties);
 • JSON;
 • Object Composition;
 • Modular Code.
DOM Introduction
 • Browser API;
 • Document Object Model;
 • HTML Elements;
 • Targeting Elements;
 • Using the DOM API.
DOM Manipulations and Events
 • Creating and Manipulating Elements;
 • Handling Events;
 • Event Types;
 • Event Object Properties and Methods.
Advanced Functions
 • Functional Programming Overview;
 • Closures;
 • Currying and Partial Applications;
 • Function Composition;
 • Execution Context (this)
Unit Testing and Error Handling
 • Exception Handling;
 • Modules;
 • Unit Testing - Concepts;
 • Mocha and Chai for Unit Testing.
Classes
 • Defining Classes;
 • Properties and Accessors;
 • Component Approach;
 • Testing Classes.
Prototypes and Inheritance
 • Inheritance;
 • Classical Inheritance;
 • Prototype Chain.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: uskoro.
Radionica
 • Datum održavanja: uskoro.
Redovni ispit
 • Praktični test će se održati: uskoro.

 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.

 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs JS Advanced je namenjen polaznicima koji poznaju principe objektno orijentisanog programiranja i rada sa bazama podataka.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars