No products in the cart.

Osnovne informacije o kursu Napredno Java programiranje

Kada počinje kurs?

Kurs počinje 16.05.2023.

Koliko traje kurs?

Kurs traje 4 meseca.

Do kada mogu da se prijavim za kurs?

Možete se prijaviti za kurs do 12.05.2023. do 17h.

Minimalne specifikacije računara za praćanje kursa:

Procesor:

i3 novije generacije ( minimum 5.Generacije, svi koji su peta generacija imaju početak 5000, isto tako osma generacija je 8000 itd.), za bolje performanse i5 ili i7 procesori.

RAM maemorija:

4GB rama

Hard disk

SSD 128GB

Grafička kartica:

Nije od presudnog značaja za korišćenje programa za kurs.

Raspored predavanja – Kurs Napredno programiranja Java – Maj/Avgust 2023 – Prvi deo

PRIJAVI SE ZA ISPIT NA: studentskasluzba@softuni.rs

Saglasnost roditelja ili staratelja za pohađanje  SoftUni IT kursa za maloletna lica možete preuzeti ovde.

Popunjen i potpisan dokument šaljete na mail studentskasluzba@softuni.rs.

Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 16.05.2023.
Stacks and Queues
 • Algorithmic Complexity
 • Stack - last-in, first-out
 • Queue - first-in, first-out
 • Priority Queue
 • Datum održavanja: 16.05.2023.

 

Vežba: Stacks and Queues
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održavanja: 18.05.2023.
Multidimensional Arrays
 • Defining a Multidimensional Array
 • Declaring and Creating Multidimensional Arrays
 • Initializing Multidimensional Arrays
 • Accessing Elements
 • Reading a Matrix
 • Datum održavanja: 19.05.2023.
Vežba: Multidimensional Arrays
 • Datum održavanja: 23.05.2023.
Sets and Maps Advanced
 • Sets (HashSet, TreeSet, LinkedHashSet)
 • Maps (Hashmap, TreeMap, LinkedHashMap)
 • Datum održavanja: 25.05.2023.
Vežba: Sets and Maps Advanced
 • Datum održavanja: 28.05.2023.
Streams, Files and Directories
 • Streams Basics
 • Types of Streams
 • Files and Directories
 • Serialization
 • Datum održavanja: 30.05.2023.
Vežba: Streams, Files and Directories
 • Datum održavanja: 01.06.2023.
Funkcionalno programiranje
 • Lambda Expressions
 • What Is a Function?
 • Other Function Types
 • BiFunction
 • Datum održavanja: 02.06.2023.
Vežba: Funkcionalno programiranje
 • Datum održavanja: 04.06.2023.
Definisanje klasa
 • Defining Simple Classes
 • Fields
 • Methods
 • Constructors, Keyword this
 • Static Members
 • Datum održavanja: 06.06.2023.
Vežba: Definisanje klasa
 • Datum održavanja: 08.06.2023.
Radionica
 • Datum održavanja: 09.06.2023.
Vežba: Radionica
 • Rešavanje pripremnih zadataka
 • Datum održavanja: 10.06.2023.
Generics
 • Generics Syntax
 • Generic Classes and Interfaces
 • Generic Methods
 • Type Erasure, Type Parameter Bounds
 • Datum održavanja: 11.06.2023.
Vežba: Generics
 • Datum održavanja: 13.06.2023.
Iterators and Comparators
 • Variable Arguments
 • Iterators (Iterator, ListIterator)
 • Comperators (Comparable)
 • Datum održavanja: 15.06.2023.
Vežba: Iterators and Comparators
 • Datum održavanja: 16.06.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 18.06.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 23.06.2023.
Radionica
 • Datum održavanja: 27.06.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 02.07.2023.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 26.08.2023.

Raspored predavanja – Kurs Java OOP – jul/avgust 2023 – drugi deo

PRIJAVI SE ZA ISPIT NA: studentskasluzba@softuni.rs

Saglasnost roditelja ili staratelja za pohađanje  SoftUni IT kursa za maloletna lica možete preuzeti ovde.

Popunjen i potpisan dokument šaljete na mail studentskasluzba@softuni.rs.

Uvod u kurs
 • Datum održavanja: 04.07.2023.
Working with Abstraction
 • Project Architecture
 • Code Refactoring
 • Enumerations
 • Static Keyword
 • Java Packages
 • Datum održavanja: 04.07.2023.
Vežba: Working with Abstraction
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održavanja: 06.07.2023.
Encapsulation
 • What is Encapsulation?
 • Keyword this
 • Access Modifiers
 • Mutable and Immutable Objects
 • Keyword final
 • Validation
 • Datum održavanja: 07.07.2023.
Vežba: Encapsulation
 • Datum održavanja: 11.07.2023.
Inheritance
 • Inheritance
 • Class Hierarchies
 • Accessing Base Class Members
 • Reusing Classes
 • Type of Class Reuse
 • Datum održavanja: 13.07.2023.
Vežba: Inheritance
 • Datum održavanja: 14.07.2023.
Interfaces and Abstraction
 • Abstraction
 • Interfaces
 • Abstract Classes
 • Interfaces vs Abstract Classes
 • Datum održavanja: 16.07.2023.
Vežba: Interfaces and Abstraction
 • Datum održavanja: 18.07.2023.
Polymorphism
 • Polymorphism
 • Override Methods
 • Overload Methods
 • Datum održavanja: 20.07.2023.
Vežba: Polymorphism
 • Datum održavanja: 21.07.2023.
SOLID
 • Single Responsibility
 • Open / Closed
 • Liskov Substitution
 • Interface Segregation
 • Dependency Inversion
 • Datum održavanja: 23.07.2023.
Vežba: SOLID
 • Datum održavanja: 25.07.2023.
Reflection and Annotation
 • Reflection API
 • Reflecting Annotations
 • Datum održavanja: 27.07.2023.
Vežba: Reflection and Annotation
 • Datum održavanja: 28.07.2023.
Exceptions and Error Handling
 • What are Exceptions ?
 • Handling Exceptions
 • Raising (Throwing) Exceptions
 • Best Practices
 • Creating Custom Exceptions
 • Datum održavanja: 30.07.2023.
Debugging Techniques
 • Datum održavanja: 01.08.2023.
Unit Testing
 • What is Unit Testing?
 • Unit Testing Basics
 • Dependency Injection
 • Mocking and Mock Object
 • Datum održavanja: 03.08.2023.
Vežba: Unit Testing
 • Datum održavanja: 04.04.2023.
Test Driven Development
 • Code and Test
 • Test-Driven Development
 • Reasons to use TDD
 • Myths and Misconceptions about TDD
 • Datum održavanja: 06.08.2023.
Vežba: Test Driven Development
 • Datum održavanja: 08.08.2023.
Design Patterns
 • Definition of Design Patterns
 • Benefits and Drawbacks
 • Types of Design Patterns
 • Datum održavanja: 10.08.2023.
Vežba: Design Patterns
 • Datum održavanja: 11.08.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 13.08.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 15.08.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 20.08.2023.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 27.08.2023.

Tokom pohađanja kurseva

Da li su predavanja snimljena ili on-line?

Online - Live predavanja; link za predavanje dobijate neposredno pred predavanje na mail adresu sa kojom ste se prijavili za kurs.

Ako nisam stigao/la na predavanje da li mogu da pogledam snimak odloženo?

Da, na našem YT kanalu. Svi studenti će imati doživotni pristup svim snimljenim predavanjima i materijalima.

Šta je potrebno da imam instalirano od App da bih pratio kurs?

Morate imati: Google Classroom, Youtube, Discord. 

Gde mogu da vidim materijale sa kursa?

Dobićete link ka pristupu materijalima nakon svakog predavanja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na email: studentskasluzba@softuni.rs 

ili na telefone:  +381602823118.