Profesionalni modul

Modul Java Web

30 kredita

U modulu Java Web upoznaćemo vas sa osnovnim principima web developmenta, kao što su HTTP protokol, sesije i načini očuvanja stanja. Steći ćete osnovna znanja i veštine za rad sa Spring framework-om, njegovim komponentama i arhitekturom. Definisanje modela, prikaza i delimičnih prikaza sa Thymeleaf view engine-om, definisanje kontrolera i raznih protokola za prenos podataka. Proučavaju se tehnike izrade MVC web aplikacije i svih osnovnih funkcionalnosti za podršku: vizualizacija podataka, tabele, CRUD operacije nad podacima, validacija itd. Takođe, uključene su i složenije teme za Java web development sa Spring Frameworkom, kao što su korisničko iskustvo, korisnički nivoi, sesije, paging, Web API i Rest arhitektura, keširanje podataka, autentifikacija i sigurnost web aplikacija.

Veštine koje ćete steći:

Rad sa HTTP protokolom
Rad sa kolačićima i sesijama
Generisanje HTML sadržaja pomoću templejta
Osnovni principi rada s Spring frameworkom
Rad sa Bootstrapom
Izrada web aplikacije sa Spring MVC frameworkom
Izrada REST usluga pomoću Spring-a
Autentifikacija i sigurnost
Arhitektura u Spring MVC aplikacijama
Implementacija Spring MVC aplikacije
Osnove testiranja u web aplikacijama izgrađenim sa Spring MVC
Izgrada složenije web aplikacije sa Spring frameworkom
softuni kursevi programiranja