JS Back-end

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs „JS Back-End“ je intenzivan i ima za cilj da upozna polaznike sa razvojem JavaScript aplikacija na strani servera na Node.js platformi koristeći Ekpress.js kao okvir. Tokom kursa naučićete kako da kreirate server sa Node.js, naučićete arhitekturu server-klijent i kako da napravite lake i brze web aplikacije vođene podacima sa Node.js, Express.js i MongoDB koristeći savremene tehnike i alate. Jedna od najpopularnijih nerelacionih baza podataka, MongoDB, biće pokrivena zajedno sa bibliotekom Mongoose za preuzimanje podataka iz nje. Pred kraj kursa, kompletan REST API će biti napravljen od nule koristeći Ekpress.js i MongoDB

Veštine koje ćete steći:

  • Rad sa nerelacionim bazama podataka
  • Osnovno poznavanje HTTP protokola
  • Šta je web server?
  • Serverske aplikacije sa Node.JS
  • Kreiranje aplikacija sa Express i Handlebars
  • Kreiranje MVC arhitekture

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars