MySQL – Baze podataka

Uskoro
Category
Reviews
Rating
MySQL
5 nedelja
12 kredita

Baze podataka su standardni način korišćenja dinamičkih informacija u modernim aplikacijama, što ih čini sastavnim delom gotovo svake aplikacije. Kurs o osnovama baza podataka upoznaće vas sa jednim od najraširenijih sistema – MySQL. Steći ćete veštine za rad sa relacionim bazama podataka, a fokusiraćete se na osnovne funkcije za upravljanje bazama podataka (DBMS – Database management system), u razvoju modernih aplikacijonalnosti kao što su rad sa tabelama, funkcije grupisanja, transakcije, procedure i drugo. Ovaj kurs postavlja osnove za rad sa bazama podataka, što ih čini lakšim za korišćenje u stvarnim aplikacijama, kao i njihovo razumevanje.

Veštine koje ćete steći:

 • Upravljanje transakcijama
 • Korišćenje ACID modela
 • Bazično poznavanje baza podataka
 • Upravljanje odnosima u DB
 • Korišćenje procedura i funkcija
 • Kreiranje osnovne Back-End arhitekture

Teme:

Uvod u kurs
 • Structured Query Language
 • Basic SQL Queries
 • Data Types in MySQL Server
 • Data Management
 • Table Customization
 • Datum održavanja: 19.09.2023.
Uvod u baze podataka - Definicija podataka i tipovi podataka
 • Structured Query Language
 • Basic SQL Queries
 • Data Types in MySQL Server
 • Data Management
 • Table Customization
 • Datum održavanja: 19.09.2023.
Vežba: Definicija podataka i tipovi podataka
 • Datum održavanja: 21.09.2023.
Basic CRUD
 • Query Basics
 • Retrieving Data
 • Writing Data in Tables
 • Modifying Existing Records
 • Datum održavanja: 23.09.2023.
Vežba: Basic CRUD
 • Datum održavanja: 26.09.2023.
Built-in Functions
 • Functions in MySQL Server
 • String Functions
 • Arithmetical Operators and Numeric Functions
 • Date Functions
 • Wildcards
 • Datum održavanja: 28.09.2023.
Vežba: Built-in Functions
 • Datum održavanja: 30.09.2023.
Data Aggregation
 • Grouping – consolidating data based on criteria
 • Aggregate Function – COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
 • Having – using predicates while grouping.
 • Datum održavanja: 01.10.2023.
Vežba: Data Aggregation
 • Datum održavanja: 03.10.2023.
Table Relations
 • Database design
 • Table Relation
 • Retrieving Related Data
 • Cascade Operations
 • E/R Diagram
 • Datum održavanja: 05.10.2023.
Vežba: Table Relations
 • Datum održavanja: 07.10.2023.
Subqueries and JOINs
 • JOINS – Gathering Data From Multiple Tables
 • Subqueries – Query Manipulation on Multiple Levels
 • Indices – Clustered and Non-Clustered Indices
 • Datum održavanja: 08.10.2023.
Vežba: Subqueries and JOINs
 • Datum održavanja: 10.10.2023.
Database Programmability and Transactions
 • User-Defined Functions
 • Stored Procedures
 • Transactions
 • Triggers
 • Datum održavanja: 12.10.2023.
Vežba: Funkcije i postupci
 • Datum održavanja: 14.10.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 15.10.2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: 17.10.2023.
Redovni ispit
 • Datum održavanja: 22.10.2023.
Ponovno polaganje ispita
 • Datum održavanja: 10.12.2023.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen potpunim početnicima, kao i polaznicima sa određenim iskustvom sa bazama podataka koji žele da se upoznaju sa MySQL.

Kako se prijaviti?

Za prijavu kliknite na taster PRIJAVITE SE.

Do kada mogu da se prijavim i kada kurs počinje?

Upis za kurs traje do  16.09.2023. Obuka počinje 19.09.2023. Nastava će se odvijati u potpunosti online.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Ispit će biti online i sastoji se od 8. zadataka. Iz svake oblasti po jedan zadatak. Datum održavanja: 22.10.2023.

Da li ću dobiti sertifikat posle ispita?

Posle položenog ispita dobićete SoftUni sertifikat ukoliiko dobijete ocenu iznad 5.00.

Koliko košta obuka i šta uključuje?

Ovaj kurs programiranja košta 36.000,00 RSD

* Cena sa popustom za SoftUni polaznike koji pohađaju modul za modulom u okviru jednog kursa iznosi 29. 500,00 RSD

 • Online trening u realnom vremenu.
 • Doživotni pristup video materijalima i resursima za učenje
 • Pomoć mentora za savladavanje gradiva
 • Pristup zatvorenoj Facebook grupi sa studentima

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars