MySQL – Baze podataka

Uskoro
dusan sijacic softuni
Instructor
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja
5 nedelja
12 kredita

Baze podataka su standardni način korišćenja dinamičkih informacija u modernim aplikacijama, što ih čini sastavnim delom gotovo svake aplikacije. Kurs o osnovama baza podataka upoznaće vas sa jednim od najraširenijih sistema – MySQL. Steći ćete veštine za rad sa relacionim bazama podataka, a fokusiraćete se na osnovne funkcije za upravljanje bazama podataka (DBMS – Database management system), u razvoju modernih aplikacijonalnosti kao što su rad sa tabelama, funkcije grupisanja, transakcije, procedure i drugo. Ovaj kurs postavlja osnove za rad sa bazama podataka, što ih čini lakšim za korišćenje u stvarnim aplikacijama, kao i njihovo razumevanje.

Veštine koje ćete steći:

 • Upravljanje transakcijama
 • Korišćenje ACID modela
 • Bazično poznavanje baza podataka
 • Upravljanje odnosima u DB
 • Korišćenje procedura i funkcija
 • Kreiranje osnovne Back-End arhitekture

Teme:

Uvod u baze podataka - Definicija podataka i tipovi podataka
 • Structured Query Language
 • Basic SQL Queries
 • Data Types in MySQL Server
 • Data Management
 • Table Customization
Vežba: Definicija podataka i tipovi podataka

Uskoro.

Basic CRUD
 • Query Basics
 • Retrieving Data
 • Writing Data in Tables
 • Modifying Existing Records
Vežba: Basic CRUD

Uskoro.

Built-in Functions
 • Functions in MySQL Server
 • String Functions
 • Arithmetical Operators and Numeric Functions
 • Date Functions
 • Wildcards
Vežba: Built-in Functions

Uskoro.

Data Aggregation
 • Grouping – consolidating data based on criteria
 • Aggregate Function – COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
 • Having – using predicates while grouping.
Vežba: Data Aggregation

Uskoro.

Table Relations
 • Database design
 • Table Relation
 • Retrieving Related Data
 • Cascade Operations
 • E/R Diagram
Vežba: Table Relations

Uskoro.

Subqueries and JOINs
 • JOINS – Gathering Data From Multiple Tables
 • Subqueries – Query Manipulation on Multiple Levels
 • Indices – Clustered and Non-Clustered Indices
Vežba: Subqueries and JOINs

Uskoro.

Database Programmability and Transactions
 • User-Defined Functions
 • Stored Procedures
 • Transactions
 • Triggers
Vežba: Funkcije i postupci

Uskoro.

Priprema za ispit

Uskoro.

Redovni ispit
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.
Ponovno polaganje ispita
 • Praktični test će se održati: uskoro.
 • Teorijski test će se održati: uskoro.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen potpunim početnicima, kao i polaznicima sa određenim iskustvom sa bazama podataka koji žele da se upoznaju sa MySQL.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars