Profesionalni modul

Modul Java Script Advanced

27 kredita

U modulu „JS Advanced“ studenti će dublje proći u funkcionalnost JavaScript jezika, fokusirajući se na njegovo najčešće korišćeno okruženje: pretraživač. Oni će istražiti JavaScript kao osnovnu sintaksu i steći sveobuhvatno razumevanje koncepta programiranja u kontekstu jezika. Modul će pokriti funkcionalno programiranje i istaći razlike sa objektno orijentisanim programiranjem. Učenici će detaljno proučavati elemente pretraživača, uključujući DOM stablo i kako da dodaju, uklanjaju i uređuju elemente unutar njega. Modul će takođe predstaviti koncept jediničnog testiranja i osnovne pristupe testiranju koda. Do kraja modula, studenti će imati neophodna znanja za kreiranje aplikacija za jednu stranicu u potpunosti napisane u JavaScript-u, koristeći koncepte kao što su rutiranje i šabloniranje. Naučiće i kako da koriste baze podataka kao gotovu uslugu.

Veštine koje ćete steći:

Rad sa linearnim strukturama podataka
Rad sa klasama i objektima
Rad sa funkcijama i JSON formatima
Preuzimanje informacija i manipulisanje DOM stablom
Implementacija objektno orijentisanog programiranja
Implementacija funkcionalnog programiranja
Šta je HTTP i kako napraviti zahteve
Rad sa nerelacionim bazama podataka
Kreiranje jednostavnih jednostranih aplikacija
Kreiranje jednostavnih jednostranih aplikacija
Rad sa REST API-jima i asinhronim programiranjem
Rad sa šablonima i rutiranjem
Testiranje aplikacija
softuni kursevi programiranja