prijave-za-besplatan-kurs-uvod-u-java-programiranje-januar-2023

Treći SoftUni besplatni kurs Uvod u Java programiranje – Počele prijave

Treći SoftUni besplatni kurs Uvod u Java programiranje počeće u januaru 2023. godine, a prijave su već otvorene.

Kurs počinje 21.1.203 godine a upis i prijave traju do 18. januara 2023. 

Više o kursu Uvod u Java programiranje možete saznati na linku.  

Prijave za kurs su na ovom linku.

Početni kurs, koji vam omoćava da bez rizika (i troška) uđete u svet programiranja, traje dva meseca i završava se opcionim ispitom, koji omogućava da nastavite dalju edukaciju u okviru SoftUni programa.*

Polaznici na kursu savladavaju osnovne veštine programiranja: rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while)… Kompletna nastava će biti online, a predavač na kursu je Dušan Šijačić, dugogodišnji teoretičar i praktičar na polju Java programskog jezika.

Uvod u Java programiranje kurs je sasvim besplatan. *Završni ispit se plaća, ali polaznici nisu u obavezi da ga polažu posle kursa. Ukoliko želite da nastavite školovanje po SoftUni programu, potrebno je položiti ispit.