No products in the cart.

KURS

Osnove C# - septembar 2024.

Početak kursa 09. septembar 2024.
Trajanje kursa: 3 meseca
Na kursu Osnove programiranja polaznici počinju da proučavaju interni program SoftUnija za sveobuhvatnu obuku softverskih inženjera.
Kurs obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji čine neophodnu bazu za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na kursu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase…
Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije… Dotiču se i osnove web razvoja, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Ovim kursom polaznici se uspešno pripremaju za sledeći nivo u odabranom usavršavanju – profesionalni modul.

- Cena na rate: 2 x 18 500 RSD

Veštine koje ćete steći:

Teme:

Uvod u kurs

Dobrodošli na SoftUni
Poređenje jezika
Datum održavanja: 09.09.2024.

Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Uvod u osnovnu sintaksu
 • Ulaz/Izlaz
 • Operatori poređenja
 • Kontrola toka
 • Uslovi
 • Logički operatori
 • Petlje
 • Debugovanje i traženje grešaka
 • Datum održavanja: 10.09.2024.
Vežba - Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje

Datum održavanja: 13.09.2024.

Git i GitHub
 • Konfigurisanje softvera
 • Uvod u Git
 • Uvod u GitHub
 • Datum održavanja: 16.09.2024.
Vrste podataka i promenljive
 • Tipovi podataka i promenljive
 • Celi brojevi
 • Decimlani brojevi Konverzije tipova
 • Logički tip
 • Karakteri
 • Tekstualni podaci
 • Datum održavanja: 17.09.2024.
Vežba - Vrste podataka i varijable

Datum održavanja: 20.09.2024.

HTTP Osnove
 • HTTP Developer Tools
 • HTML Forme
 • Request
 • Response
 • URLs i ERL
 • Datum održavanja: 23.09.2024.
Nizovi
 • Šta su nizovi?
 • Učitavanje niza sa konzole
 • Foreach Loop
 • Datum održavanja: 24.09.2024
Vežba - Nizovi

Datum održavanja: 27.09.2024

HTML & CSS Osnove
 • Uvod u HTML
 • Elementi HTML jezika
 • Uvod u CSS
 • Selektori
 • Blok elementi
 • Developers tools
 • Fontovi
 • Datum održavanja: 30.09.2024.
Metode
 • Declaring and Invoking
 • Methods
 • Value vs Reference Types
 • Overloading Methods
 • Imenovanje i najbolje prakse
 • Datum održavanja: 01.10.2024.
Vežba - Metode

Datum održavanja: 04.10.2024.

Bitske operacije
 • Šta je bit, bajt, KB i MB?
 • Numerički simboli
 • Reprezentacija podataka u računarskoj memoriji
 • Datum održavanja: 07.10.2024.
Liste
 • Šta su liste?
 • Čitanje liste sa konzole
 • Sortiranje lista i nizova
 • Datum održavanja: 08.10.2024.
Vežba - Liste

Datum održavanja: 11.10.2024.

Priprema za polugodišnji ispit
Datum održavanja: 14.10.2024.
Polugodišnji ispit
Polugodišnji ispit će se održati 20. Oktobra 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita.
Objekti i klase
 • Objekti
 • Klase
 • Built-in klase
 • Definisanje klasa
 • Datum održavanja: 21.10.2024.
Vežba - Objekti i klase

Datum održavanja: 25.10.2024.

Baze podataka - osnove
 • Uvod u baze podataka
 • SQL vs NoSQL
 • DBMS sistemi
 • Relacione baze podataka
 • SQL MySQL
 • NoSQL
 • MongoDB
 • Datum održavanja:

 28.10.2024.
Udruženi nizovi
 • Associative Arrays (HashMap, LinkedHachMap, TreeMap);

 • Lambda Expressions
 • Stream API (Filtering, Mapping)
 • Datum održavanja: 29.10.2024.
Vežba - Udruženi nizovi

Datum održavanja: 01.11.2024.

Uvod u QA
 • Testiranje softvara
 • QA inženjer i njihove dužnost
 • Greške i traženje grešaka
 • Vrste testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Automatizacija testova
 • Alati
 • Datum održavanja: 04.11.2024.
Obrada teksta
 • Stringovi
 • Manipulacija stringovima
 • Pravljenje i izmena stringova
 • Datum održavanja: 05.11.2024.
Vežba - Obrada teksta

Datum održavanja: 08.11.2024

Koncepti razvoja softvera - deo 1
 • 4 veštine dobrog softver developera
 • Osnovni koncepti za razvoj softvera
 • Softverske arhitekture
 • Front end
 • Back end
 • Datum održavanja: 11.11.2024.
Regularni izrazi
 • Regularni izrazi
 • Grupisanja pojmova
 • Kvantifikatori
 • Datum održavanja: 12.11.2024.
Vežbe - Regularni izrazi

Datum održavanja: 15.11.2024.

Koncepti razvoja softvera - deo 2
 • Koncepti Front-end developmenta
 • Koncepti Back-end developmenta
 • Integrisani sistemi i Internet of things ( IOT )
 • Datum održavanja:

18.11.2024.
Priprema za završni ispit

Datum održavanja: 19. i 22.11.2024.

Rešavanje problema
 • Osnovne veštine softver developera
 • Definisanje i rešavanje problema
 • Faze rešavanja problema
 • Rešavanje ispitnih zadataka 
 • Datum održavanja: 25.11.2024.
Jednostavan web projekat
 • Model-View Controller (MVC)
 • 
 - ASP.NET Core Framework
 • 
 ASP.NET Core Web App - Live Demo
 • Datum održavanja: 26.11.2024.
Završni ispit

Završni ispit će se održati 01. decembra 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita.

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita će se održati 07. decembra 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita.

NAPOMENA: Za prijavu za popravni ispit se plaća taksa u iznosu od 1 440 dinara (nevezano da li ste polagali redovan ispit ili ne).

Ponovo polaganje završnog ispita

Ponovo polaganje polugodišnjeg ispita će se 08. decembra 2024., a period u kojem možete započeti ispit je od 10:00 do 16:00 časova. Ispit NIJE zakazan za određeno vreme. Nakon početka, imaćete na raspolaganju 4 sata. Primer: Ako započnete ispit u 13:00 časova, imaćete 4 sata (do 17:00 časova) za rešavanje ispita.

NAPOMENA: Za prijavu za popravni ispit se plaća taksa u iznosu od 1 440 dinara (nevezano da li ste polagali redovan ispit ili ne).

Nebojsa Marjanovic sajt01

Nebojša Marjanović

predavač na kursu Osnove C# – teorija

Nebojša je završio osnovne i master akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Posebno je stručan u razvoju, održavanju i unapređivanju backend servisa koristeći C# programski jezik i .NET radni okvir, kao i u implementaciji frontend aplikacija upotrebom React biblioteke.

MarkoZivanovic sajt01

Marko Živanović

predavač na kursu Osnove C# – vežbe
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Njegov profesionalni razvoj obuhvata kreiranje komercijalnih web sajtova, internet prezentacija, desktop aplikacija, kao i pisanje naučnih radova i knjiga u oblasti informatike.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je pogodan za sve polaznike koji poznaju tipove podataka u C# i imaju osnovne veštine rada sa uslovnim konstrukcijama i petljama. Potrebne veštine se mogu steći na kursu „Uvod u C#“.

Kako se prijaviti?

Odaberite dugme „Kupite kurs u celosti“ ili „Kupite kurs na rate“, u zavisnosti od načina na koji želite da izvršite plaćanje. Nakon uspešne uplate, bićete upisani na obuku.

Do kada mogu da se prijavim i kada počinje kurs?

Upis na kurs je otvoren do 07. septembra 2024. Obuka počinje 09. septembra 2024., a časovi će se održavati ponedeljkom, utorkom i petkom od 18:00h do 21:00h. Detaljan raspored časova možete pronaći u sekciji „Teme“ ili klikom na dugme “Raspored predavanja”.

Gde i kako mogu da pratim predavanja?

Celokupna nastava se održava ONLINE, što znači da predavanja možete pratiti u real time-u ili možete da pogledate snimak predavanja u vremenu kada Vama odgovara. Nekoliko dana pred sam početak kursa ćete dobiti mail sa detaljnim uputsvima za pristupanje kursu.

Koliko kurs košta i šta je sve uključeno u cenu?

Puna cena kursa iznosi 37 000 dinara. U cenu kursa su uključeni:

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Kurs obuhvata polugodišnji i završni ispit.
Polugodišnji ispit: Trajanje izrade je 4 sata, održava se online, vikendom, a tačan datum je 20. oktobar 2024.
Završni ispit: Trajanje izrade je 4 sata, održava se online, vikendom, a tačan datum je 01. decembar 2024.

Da li ću dobiti sertifikat ako položim ispit?

Ako položite ispit sa minimum 70% tačnosti, dobijate SoftUni sertifikat o položenom kursu. Redovnom izradom domaćih zadataka možete ostvariti dodatnih 5% bodova.

Preporučujemo:

Share