blog image 4

Završeno prijavljivanje za besplatni kurs – Uvod u Java programiranje.

Završeno je prijavljivanje za prvi SoftUni besplatni kurs u Srbiji – Uvod u Java programiranje. Kurs počinje
10.9. i trajaće do završnih ispita krajem oktobra. Praktični ispit će se održati 29.-30.10. a teorijski je 29.-
30.10.2022.

Dvomesečni kurs je sasvim besplatan i namenjen je svima, od potpunih početnika do svih koji žele da
uđu u svet programiranja.

Kurs Uvod u Java programiranje polaznicima pruža osnovne veštine programiranja u Javi, ali i drugim
programskim jezicima, potrebne za sve tehnološke smerove na SoftUni-ju.

Nastava će se odvijati u potpunosti online i svi se mogu prijaviti. Predavač na kursu je Dušan Šijačić,
dugogodišnji teoretičar i praktičar na polju Java programskog jezika. Kurs podrazumeva savladavanje
osnovnih veština kodiranja, rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora
i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i
petlji (for, while, do-while).

Polaznici koji uspešno završe kurs i polože ispit (ispit se plaća, ali nije obavezan za polaznike) mogu da
nastave da se usavršavaju na naprednijim SoftUni kursevima.

Ukoliko ste zakasnili sa prijavom, početkom oktobra startuje novi SoftUni besplatni kurs.