30.10.2023. BlogCover

Razumevanje QA testiranja: Manualno vs Automatizovano testiranje

Sigurno ste nekada čuli za termine “manuelno” i “automatizovano” QA testiranje i sigurno ste se zapitali šta ti pojmovi predstavljaju.

Za početak da objasnimo – QA testiranje, skraćenica od Quality Assurance testiranje, je ključni deo razvoja softvera koji se bavi obezbeđivanjem kvaliteta proizvoda kroz proveru ispravnosti i funkcionalnosti.

 

Šta je QA testiranje?

QA testiranje podrazumeva proces provere softverskih proizvoda kako bi se osiguralo da ispunjavaju određene standarde kvaliteta. Ovo uključuje ispitivanje performansi, sigurnosti, kompatibilnosti i još mnogo toga.

 

Razlika između manualnog i automatizovanog testiranja

Manualno testiranje je proces provere softverskih proizvoda rukom, gde testeri ručno testiraju funkcionalnosti softvera koristeći različite tehnike kao što su black box, white box, i regresiono testiranje. S druge strane, automatizovano testiranje koristi alate i skripte za testiranje kako bi automatizovalo proces provere, ubrzavajući ga i olakšavajući ga testerima.

 

Prednosti manualnog testiranja

  1. Prilagodljivost – manualno testiranje omogućava testiranje složenih i nepredvidivih delova softvera.
  2. Povećana preciznost – testerima omogućava dublje razumevanje softvera, što vodi do bolje identifikacije nedostataka.
  3. Ekonomičnost – za manje projekte ili one sa promenljivim zahtevima, manualno testiranje može biti bolja opcija.

 

Prednosti automatizovanog testiranja

  1. Brzina – automatizacija može ubrzati proces testiranja, omogućavajući bržu proizvodnju i isporuku softverskih proizvoda.
  2. Ponovljivost – automatski testovi se lako mogu ponavljati kako bi se proverilo da li su ispravljene greške i da li su dodate nove funkcionalnosti uticale na postojeće delove softvera.
  3. Skalabilnost – automatizovano testiranje olakšava testiranje većih i kompleksnijih softverskih proizvoda.


Kurs „Osnove QA“ – Kako se uči?

Kroz naš kurs „Osnove QA“, polaznici će se upoznati s ključnim konceptima kvaliteta softvera. Fokus će biti na manualnom testiranju, što podrazumeva prepoznavanje i ispravljanje grešaka, kao i na razumevanju različitih pristupa testiranju. Polaznici će imati priliku da steknu razumevanje kako se testiraju performanse softvera, uključujući aspekte kao što su opterećenje, sigurnost i kompatibilnost.

Jedna od ključnih tema našeg kursa će biti i automatizacija testiranja. Polaznici će se upoznati sa popularnim alatom za automatizaciju testiranja – Selenium. Ovaj alat omogućava brže i efikasnije testiranje, što je ključno za razumevanje i primenu QA praksi u realnim projektima.

Kurs „Osnove QA“ pruža idealnu priliku za početnike jer je pristupačan i dostupan svima. Naš fokus je na pružanju praktičnih veština i znanja koja su odmah primenjiva u realnim projektima. Ovo je savršena prilika za sve one koji žele da se upuste u svet IT-a bez prethodnog iskustva ili znanja, uz podršku stručnih predavača i mentorske podrške.

Zaključak

U suštini, odabir između manuelnog i automatizovanog testiranja zavisi od specifičnih zahteva i karakteristika softverskog projekta. Kombinacija oba pristupa često se koristi kako bi se postigla optimalna pokrivenost i kvalitet proizvoda.

Nadamo se da vam je ovaj blog pomogao da bolje razumete razlike između manuelnog i automatskog testiranja u okviru QA procesa!

Ako želite da saznate više, pridružite se našem SoftUni QA kursu i proširite svoje znanje! Kliknite OVDE.

Prijave traju do 26.11.2023.