Proizvodi
Polaganje popravnog ispita- Osnove Java programiranja

Polaganje popravnog ispita- Osnove Java programiranja

1.440,00 RSD

Besplatan kurs Uvod u Java programiranje pruža osnovne veštine programiranja u Javi ali i drugim programskim jezicima, potrebne za sve tehnološke smerove na SoftUni-ju. To uključuje savladavanje osnovnih veština kodiranja, rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while).

SKU: 017 Category: