java-besplatan-kurs-2023

Prijave za majski kurs Uvod u Java programiranje do 10. maja 2023.

Sasvim besplatno i bez rizika svi mogu da se pridruže najvećoj obrazovnoj IT zajednici u regionu. Početni kurs SoftUni programa edukacije – Uvod u Java programiranje – počinje 13. maja a prijave su otvorene do 10. maja.

Početni kurs Uvod u Java programiranje traje dva meseca i pruža osnovne veštine programiranja u Javi ali i drugim programskim jezicima, potrebne za početak uspešne karijere programera. Posle opcionog polaganja ispita (ispit se plaća ali nije obavezan), polaznici mogu da nastave sa edukacijom u okviru SoftUni programa.  Polaznici kroz praktičan rad stiču osnovne veštine kodiranja i uče: rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while).

Prijavite se odmah na linku.