No products in the cart.

Nikola Krmpotic

Nikola Krmpotić

Java, C#

Biografija predavača

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – Master, zvanje sam stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Programiranjem se aktivno zanimam više od 15 godina. Svoju predavačku karijeru sam započeo u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici gde predajem već 14 godina. Predajem programske jezike C, C# i Javu. Pored ovih stručnih predmeta predavao sam i stručne predmete vezane za sistemsku i mrežnu administraciju tako da pored porgramiranja posedujem znanja i vezana za funkcionisanje računarske mreže. Imam položen Ciscov CCNA ispit vezan za oblasti računarske mreže.  Bio sam dve godine predavač u jednoj privatnoj  IT školi  gde sam držao kurseve web programiranja vezane za osnovne web tehnologij: HTML5, CSS3, JS, bootstrap i jQuery kao i PHP MySQL. U slobodno vreme samostalno razvijam svoje veštine iz programiranja i predstalja mi izazov kada treba da se suočim sa nekim novim problemom. S obzirom na pandemijsku situaciju od 2020. godine držim online nastavu preko Google calssroom platforme, Google meet-a i Discord-a.

Kratak intervju sa predavačem

Šta Vas je inspirisalo da postanete predavač i delite svoje znanje sa drugima?

Inspiriše me to što volim da vodim aktivan dijalog sa polaznicima i da pokušam da na osnovu gradiva kojeg su naučili da  pokušaju da izvuku određene zaključke i da dođu do novog sazananja. Kroz ovaj proces volim da navodim polaznike kako pravilno da razmišljaju i donose zaključke. Izuzetno mi je drago kada vidim da sam pomogao polazniku da razmišlja na odgovarajući način. Proces kritičkog razmišljanja o određenoj problematici je ključan da bi se uspešno usvojilo gradivo.

Kako se Vaše profesionalno iskustvo odražava na način na koji pristupate predavanjima?

Uvek pokušavam da iskoristim svoje profesionalno iskustvo kako bih približio određenu problematiku polaznicima. Trudim se da za svaki teoretski koncept pronađem konkretan primer gde se vidi njegova upotreba i primena. Pokušavam da problematiku vezanu za određeni teoretski koncept povežem sa sličnim primerima iz realnog života. Konkretno pojam enkapsulacije objašnjavam da ne morate da znate kako funkcioniše šporet da biste skuvali jaje, a i šporet mora da vas štiti od žica kako vas ne bi udarila struja.

Koji su izazovi sa kojima se suočavate kada predajete početnicima?

Izazov je na koji nači pristupiti početniku tako da ga zainteresujete za programiranje. Veoma važno je da se izgradi dobra atmosfera i odnos poverenja. Važno mi je da prodrem u način na koji razmišlja polaznik kako bih moga adekvatno da mu pomognem. To mi je jedan od vodećih izazova.

Kako se prilagođavate različitim stilovima učenja naših polaznika?

Stil mog predavanja zavisi od prethodnog iskustva polaznika i kroz dijalog sa njima dolazim do informacija koje su njihove sfere interesovanja i motiv zašto su se odlučili za programiranje. Na osnovu toga pokušavam da im prilagodim predavanja.

Kakvi su Vaši saveti za one koji se premišljaju da li da se upuste u svet programiranja i prijave na SoftUni kurseve?

Doživite ulazak u svet programiranja kao novu avanturu koja će vam pomoći da nadogradite svoje znanje i unapredite svoju karijeru. Ništa vas ne košta da probate i vidite da li je svet programiranja baš za vas.