Image of an Person

Jordan Atanasijević

Java

Biografija predavača

Diplomirani inženjer informacionih tehnologija, započeo je svoju karijeru 2015. godine. Nakon osnovnih studija, završio je master akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je student doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Kragujevcu. Na trenutnom radnom mestu bavi se razvojem i održavanjem informacionih sistema. Predavač sa velikim iskustvom i širokim spektrom znanja u tehnologijama: Java, C, C#, Microsoft SQL, Power BI, Linux.

Kratak intervju sa predavačem

Kako ste započeli svoju karijeru u svetu programiranja?

Još u srednjoj školi, predmeti koji su me interesovali bili su matematika i informatika. Prvo programiranje sa kojim sam se susreo u srednjoj školi, veoma me je zainteresovalo i mislim da je to opredelilo put kojim će moje školovanje dalje ići. Na fakultetu sam upisao smer koji se bavi proučavanjem informacionih tehnologija, a nakon završetka osnovnih akademskih studija, krenuo sam da radim na održavanju informacionih sistema i da vršim njihovu nadogradnju na osnovu zahteva korisnika. To je početak moje karijere bavljenja programiranjem.

Koji su Vam najdraži aspekti predavanja i vođenja obuke?

Izuzetno brz razvoj informacionih tehnologija doveo je do globalizacije svetskog tržišta, tako da smo danas svi, hteli mi to ili ne, usmereni na korišćenje informacionih tehnologija. Objašnjavanje polaznicima na koji način funkcioniše proces programiranja, i način “komunikacije” između programera i računara čini jedan od najzanimljivijih delova na kursevima. Zadovoljstvo polaznika kada razumeju postupak i način funkcionisanja programiranja, čini ogromnu motivaciju polaznicima da nastave dalje, a meni kao predavaču predstavlja signal da je način na koji radim dobar.

Koji su izazovi sa kojima se suočavate kada predajete početnicima?

Obzirom da su naši kursevi namenjeni apsolutnim početnicima, a dostupni su svima, veliki izazov predstavlja da se polaznicima koji se prvi put susreću sa programiranjem, na najrazumljiviji način predstaviti mnoštvo novih pojmova koje je neophodno da savladaju da bi mogli da se bave programiranjem. Takođe kursevi su veoma obimni, postoji veliki broj materijala i praktičnih zadataka koje je neophodno da savladaju, pa je potrebno motivisati polaznike da budu dosledni u procesu učenja i dostizanju krajnjeg cilja, a to je da postanu odlični programeri.

Kako naši kursevi pomažu polaznicima da steknu praktične veštine koje su relevantne za industriju?

Materijali koji se izučavaju na kursevima u našoj kompaniji su interesantni i kreirani su na takav način se njima uvek prikazuje način na koji se primenom stečenog znanja na kursu, rešava neki praktičan problem.

Kakvi su Vaši saveti za one koji se premišljaju da li da se upuste u svet programiranja i prijave na SoftUni kurseve?

Informacione tehnologije, koje su široko rasprostranjene, svakodnevno se razvijaju na svim poljima, a tendencija je da će tako bit ii u budućnosti. Za sve one koji žele da steknu nova znanja i veštine, predlažem da se prijave na SoftUni kurseve i da na zanimljiv i interesantan način steknu nova znanja i veštine koje će im koristiti u budućoj karijeri.