28.08. BlogCover NapredniJava

Napredni Moduli Java Programiranja: Usavršavanje za Sve Nivoe

U dinamičnom svetu softverskog inženjeringa, kontinuirano usavršavanje postaje neophodno. Imamo izvanredne vesti za sve vas koji želite da se istaknete u svetu programiranja!

Predstavljamo vam napredne module Java programiranja – Osnove Java Programiranja, Napredno Java Programiranje i Java DB.

 

Osnove Java Programiranja

Modul „Osnove programiranja“ je vaša prva stanica u svetu Java programiranja. Ovo je naredni korak koji preduzimate nakon uspešno završenog besplatnog kursa “Uvod u Java programiranje”. Ovde ćete usvojiti temeljne koncepte i tehnike programiranja, neophodne za dalje usavršavanje. Ovaj modul vam pruža osnove za rad sa objektima, nizovima, klasama, kao i osnove web razvoja. Poboljšajte svoje veštine i otvorite vrata stručnim modulima.

Prijave su otvorene do 09. septembra, a nastava počinje 12. septembra 2023.

Za više informacija o kursu, kliknite OVDE.

 

Napredno Java Programiranje

Modul „Napredno Java programiranje“ se fokusira se na algoritamsko mišljenje, objektno orijentisano programiranje i složenije strukture podataka. Ovaj modul je čine 2 kursa – “Java Advanced” I “Java OP”, a odličan je izbor za one koji žele da nadograde svoje osnovno znanje Java programiranja.

Kurs “Java Advanced” pruža napredno znanje u Java programiranju. Polaznici će usavršiti rad sa linearnim strukturama podataka, rešavati algoritamske probleme, učiti upotrebu streamova, datoteka i direktorijuma, kao i kreiranje templatnih klasa. Poseban fokus je na funkcionalnom programiranju i Stream API-ju za obradu podataka. Ovaj kurs omogućava dublje razumevanje Java jezika i njegove primene, unapređuje veštine programiranja i omogućava samostalno rešavanje kompleksnih problema.

Kurs “Java OOP” fokusira se na principe objektno orijentisanog programiranja (OOP), uči o radu sa klasama i objektima, objektno orijentisanom modeliranju i izgradnji hijerarhije klasa. Kroz ovaj napredni kurs, polaznici će proučavati osnovne principe OOP-a kao što su apstrakcija, enkapsulacija, nasleđivanje i polimorfizam. Takođe će se upoznati sa često korišćenim dizajn obrascima, testiranjem komponenti i konceptom Test Driven Developmenta (TDD), kao i korišćenjem refleksije. Kroz ovaj kurs, stiče se dublje razumevanje OOP koncepta i veštine za izgradnju sofisticiranijih aplikacija.

Prijave su otvorene do 06. oktobra, a nastava počinje 09. oktobra 2023.

Za više informacija o kursu, kliknite OVDE.

 

Java DB

Modul „Java DB“ vam omogućava da svom širokom znjanju Java programiranja dodate i novo znanje o bazama podataka. Omogućava vam da unpredite znanje stečeno na modulima “Osnove programiranja u Javi” i “Napredno Java rogramiranje”.

Na ovom naprednom modulu učićete rad sa MySQL bazom i ORM tehnikama za Java baze podataka. Steći ćete veštine za rad sa tabelama, funkcijama grupisanja, transakcijama i još puno toga. Ovaj modul će vas osposobiti da se uhvatite u koštac sa komplikovanim bazama podataka i da razvijate funkcionalne veštine. Modul “Java DB” čine 2 kursa – “MySQL” i “SpringData”

Na kursu “MySQL”, polaznici će naučiti osnove korišćenja MySQL sistema za upravljanje bazama podataka. Ovaj kurs će vam omogućiti da razumete i primenite osnovne funkcionalnosti upravljanja bazama podataka, uključujući rad sa tabelama, grupisanje, transakcije i procedure. Kroz ovaj kurs se postavljaju temelji za efikasno korišćenje baza podataka u stvarnim aplikacijama.

Kurs “Spring Data” će detaljno proučavati modernu ORM tehnologiju Hibernate, koja omogućava mapiranje između relacionih baza podataka i objektno orijentisanog modela u Java aplikacijama. Proučava se efikasno korišćenje Hibernate-a za upite i CRUD operacija, uz demonstraciju praksi izgradnje složenih baza podataka i korišćenje Service Layer-a kroz Spring Data.

Prijave su otvorene do 16. septembra, a nastava počinje 19. septembra 2023.

Za više informacija o kursu, kliknite OVDE

 

Izaberite kurs i unapredite svoju karijeru

Napredni moduli Java programiranja pružaju usavršavanje koje odgovara svakom nivou iskustva. Bez obzira da li ste prošli besplatni kurs „Uvod u Java programiranje“ ili ne, ovi moduli su prava prilika za podizanje vaših veština na viši nivo. Prijavite se i započnite putovanje ka uspešnoj karijeri u svetu softvera!