java-chat-bot

Java i Chat botovi

Java je programski jezik zasnovan na tekstu, odnosno jezik visokog nivoa što znači da programiranje u njemu liči na govor. Java je zato odlična za početnike i zapravo je mnogima prvi programski jezik. Java je jezik koji se lako uči i vrlo brzo početnicima pruža velike mogućnosti za rad. Takođe, Java je veoma omiljena jer njen kod može da radi na mnogim vrstama uređaja i naravno zbog ogromne zajednice programera.

Baš kao što pisanje rečenica na engleskom ima pravila, pisanje koda u Javi takođe ima pravila. Recimo, Java je osetljiva na velika i mala slova. Pravopis je važan, kao i interpunkcija. Skoro svi redovi se završavaju tačkom i zarezom (;), takođe obratite pažnju na zagrade () i {}. Sve Java datoteke su „klase“ i svi Java programi, koji mogu da sadrže više datoteka, imaju jednu glavnu metodu. Glavni metod je prvi kod koji se izvršava.

Java se danas koristi za Android, web aplikacije a odličan je izbor i za upotrebu Chat Botova.

 

Java Chat Bot

Chatbot je kompjuterski program koji simulira komunikaciju između ljudi. 

Chat Botovi su postali veoma popularni za online koristničke službe, zato što pružaju brze i tačne odgovore na česta pitanja. Java se danas koristi za kreiranje Chat Botova, a postoje brojne platforme koje to omogućavaju – Facebook, Slack, Telegram…

Kreirate Chat bota u Javi nije teško. Za početak je važno odrediti njegovu svrhu i tip razgovora. Programiranje je u Java razvnojnom okruženju, što je uobičajeno. Postoje brojne biblioteke koje mogu da se iskoriste za kreiranje Chat Bota. Najpopularnija je Apache Commons, koja pruža širok spektar alata koji se mogu koristiti za pravljenje Chat Bota.

Ceo proces može da bude zabavan i efikasan, a uz dobro planiranje i kodiranje, lako će se doći do upotrebljivog i korisnog Chat Bota.

Na kraju, ne zaboravimo da dodamo i da će sve Java aplikacije raditi uz pomoć Java Virtual Machine na različitim platformama. Dakle, Chat Bot će moći da se aktivira gde god je to potrebno. Važno je spomenuti i da je Java jezik visoke sigurnosti i da programi mogu da se integrišu u različite enterprise sisteme.

Ukoliko želite da napravite vaš Chat Bot, pridružite nam se i počnite učenje našim besplatnim kursom – Uvod u Java programiranje. Prijave su u toku.