No products in the cart.

BESPLATAN KURS

Uvod u JavaScript – jul 2024

Za početnike
Besplatan kurs “Uvod u JavaScript” pruža osnovne veštine programiranja u JavaScript-u ali i drugim programskim jezicima, potrebne za sve tehnološke smerove na SoftUni-ju.
To uključuje savladavanje osnovnih veština kodiranja, rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while).
PREDAVANJA POČINJU 06.07.2024.

Veštine koje ćete steći:

Teme:

Uvod u kurs
 • Kurikulum
 • Predavači
 • Ispit
 • Materijali za učenje
 • Datum održavanja: 06.07.2024.
Prvi koraci u programiranju
 • Pisanje veoma prostih programa
 • Jednostavne operacije i proračuni
 • Datum održavanja: 06.07.2024.
 
Vežba: Prvi koraci u programiranju
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 07.07.2024.
 
Provere (uslovno grananje)
 • Uslovne konstrukcije (if, if-else);
 • Logički izrazi
 • Zadaci
 • Datum održavanja: 13.07.2024.
 
Vežba - Provere (uslovno grananje)
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 14.07.2024.
 
Složenije provere
 • Embedded conditional structures;
 • Switch-construction formatted output;
 • Zadaci
 • Datum održavanja: 20.07.2024.
 
Vežba - Složenije provere
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 21.07.2024.
 
For petlja
 • For- ciklus
 • Kontrolna promenljiva
 • Incrementation
 • Datum održavanja: 27.07.2024.
 
Vežba - For petlja
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 28.07.2024.
 
While petlja
 • While-ciklus
 • Repetition interrupt operators
 • Datum održavanja: 03.08.2024.
 
Vežba - While petlja
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 04.08.2024.
 
Ugnježdene petlje
 • Nested ciklusi
 • Složeniji zadaci sa konstrukcijama sa ponavljanjem
 • Datum održavanja: 10.08.2024.
 
Vežba - Ugnježdene petlje
 • Rešavanje komplikovanijih zadataka iz ove oblasti
 • Datum održavanja: 11.08.2024.
 
Priprema za ispit
 • Rešavanje pripremnih zadataka
 • Datum održavanja: 17.08.2024.
.
Preliminarni ispit
 • Datum održavanja: 17. i 18.08.2024.
Završni ispit
 • Datum održavanja: 24. i 25.08.2024.
Zorana Krsmanovic sajt01

Zorana Krsmanović

Predavač na kursu Uvod u JavaScript

Diplomirani inženjer softverskog i informacionog inženjerstva sa masterom Univerziteta Singidunum, trenutno na doktorskim studijama iz inteligentnih softverskih sistema. Predaje upravljanje bazama podataka i web programiranje u srednjoj školi. Poseduje znanje o AWS uslugama, ima položen AWS Cloud Practitioner sertifikat.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen potpunim početnicima bez iskustva u tehnologiji i informatici, kao i polaznicima koji već imaju osnovno znanje ili su pohađali druge kurseve.

Kako se prijaviti?

Kliknite na dugme PRIJAVI SE.

Do kada mogu da se prijavim i kada počinje kurs?

Upis na kurs je otvoren do 03. jula 2024. Obuka počinje 06. jula 2024., a časovi će se održavati svake subote i nedelje od 10:00h do 13:15h. Detaljan raspored časova možete pronaći u sekciji „Teme“ ili klikom na dugme “Raspored predavanja”.

Gde i kako mogu da pratim predavanja?

Celokupna nastava se održava ONLINE. Nekoliko dana pred sam početak kursa ćete dobiti mail sa detaljnim uputsvima za pristupanje kursu. Ako ne stignete da ispratite predavanja u terminu, možete da pogledate snimak predavanja u vremenu koje vama odgovara.

Koliko kurs košta i šta je sve uključeno u cenu?

Predavanja kursa su u potpunosti BESPLATNA. Kurs uključuje:
Ukoliko na kraju kursa želite da polažete ispit, plaća se samo nadoknada za polaganje. Položeni ispit važi za ceo program SoftUni-ja.
Ako se prijavite za polaganje ispita do 27.07.2024. ostvarujete popust od 50% na punu cenu ispita, cena ispita sa popustom iznosi 3.000,00dinara.
Ako se prijavite za polaganje ispita posle 27.07.2024. plaćate punu cemu ispita, puna cena ispita bez popusta iznosi 6.000,00dinara.
Ako se ne osećate dovoljno pripremljenim i spremnim za polaganje ispita na kraju kursa, NE MORATE da plaćate kotizaciju, niti da polažete ispit. U ovom slučaju savetujemo vam da upišete sledeći sličan kurs i unapredite vaše znanje.

Kako izgleda ispit i kada se održava?

Završni ispit će se održati ONLINE i biće teorijski. Biće u formi testa.
Datum održavanja: 24. i 25. avugust 2024.

Da li ću dobiti sertifikat ako položim ispit?

Ako položite ispit sa minimum 50% tačnosti, dobijate SoftUni sertifikat o položenom kursu.

Uz ovaj kurs preporučujemo

Share