Kurs QA Manual

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Kurs QA Manual

Kurs QA Manual testiranje uvešće vas u osnovne koncepte osiguranja kvaliteta softvera (QA). Nauči ćete kako da pretražujete nedostatke odgovarajućim unosima i kako da testirate korisničko iskustvo. Vežbaćete različite pristupe testiranju i naučiti da procenite kada koristiti koji pristup. Takođe, savladaćete testiranje softverskih parametara povezanih sa performansama – opterećenje, sigurnost, kompatibilnost.

Osim manuelnog testiranja i opisivanja nedostataka, na kraju ćete se pozabaviti i automatizacijom testiranja. Upoznaćete se sa jednim od najčešće korišćenih alata za automatizovano testiranje u QA industriji – Selenium.

Veštine koje ćete steći:

 • Rad sa alatima za praćenje problema
 • Manuelno testiranje softverskih projekata
 • Tehnike testiranja softvera: black box, white box, regresija
 • Osnovna znanja iz automatizovanog testiranja
 • Testiranje web baziranih sistema
 • Rad sa specifikacijama zahteva softvera

Teme:

Resursi
Uvod u kurs
Uvod u testiranje
 • Šta je testiranje softvera;
 • Važnost testiranja;
 • Sedam principa testiranja;
 • Životni ciklus razvoja softvera.
Vrste testiranja
 • Upoznavanje i poređenje različitih nivoa testiranja;
 • Uvođenje funkcionalnog, nefunkcionalnog i white box testiranja;
 • Primena različitih vrsta testiranjana svim nivoima.
Upravljanje incidentima
 • Šta su Bug-ovi?;
 • Bug tracking;
 • Korišćenje sistema kontrole verzija.
Tehnike testiranja
 • White box;
 • Black box;
 • Regresiono testiranje;
 • Nefunkcionalno testiranje;
 • State-transition tabele.
Upravljanje testiranjem
 • Organizacija testiranja;
 • Planiranje i procena;
 • Praćenje i kontrola testiranja.
Radionica: Manuelno testiranje
 • Testni slučajevi i testni scenariji.
Praćenje i kontrola
 • Praćenje napretka testa;
 • Zajednička metrika testa;
 • Test kontrola.
Automatsko testiranje
 • Šta je automatizacija testiranja?;
 • Uvod u Selenium.
Selenium IDE
 • Uvod u Selenium IDE
Radionica: Testiranje Selenium projekta
 • Selenium IDE vežbe
Alati i izveštavanje
 • Alati za testiranje;
 • Prijavljivanje problema i nedostataka.
Priprema za ispit
 • Priprema za ispit će se održati: uskoro.
Redovni ispit
 • Praktični ispit će se održati: uskoro.
 • Teorijski ispit će se održati: uskoro.
Ponovo polaganje ispita
 • Praktični ispit će se održati: uskoro.
 • Teorijski ispit će se održati: uskoro.

U ponudi imamo QA Manual i QA Automatizacija.

U koliko želite da pročitate više o QA Automatizacija klinite OVDE

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars