Kurs Osnove programiranja Java

Januar 2023
dusan sijacic softuni
Predavač
Dušan Šijačić
Category
Reviews
Rating

Kurs Osnove programiranja

Na kursu Osnove programiranja studenti počinju da proučavaju interni program SoftUnija za sveobuhvatnu obuku softverskih inženjera.

Kurs obrađuje osnovne koncepte u programiranju koji čine neophodnu bazu za efikasno i kvalitetno usavršavanje programera kroz stručne profesionalne module. Polaznici nadograđuju znanja stečena na kursu Uvod u programiranje i počinju da koriste složenije tehnike i strukture kao što su: nizovi, objekti, klase…

Proučavaju se i dodatne tehnologije potrebne svakom programeru, kao što su HTML i CSS, HTTP, najvažnije operacije… Dotiču se i osnove web razvoja, kao i neke od najčešćih tehnologija i alata. Ovim kursom polaznici se uspešno pripremaju za sledeći nivo u odabranom usavršavanju – profesionalni modul.

Veštine koje ćete steći:

 • Rukovanje standardnom funkcionalnošću programskog jezika
 • Osnove web developmenta
 • Osnovne veštine za rad sa HTML i CSS
 • Analiza složenih problema i svođenje na računarske izvršne korake
 • Rad sa linearnim strukturama podataka
 • Razumevanje odnosa između različitih IT koncepata

Teme:

Uvod u kurs
 • Pisanje veoma prostih programa
 • Jednostavne operacije i proračuni
 • Datum održavanja: Januar 2023.
Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Rešavanje komplikovanijih i zadataka sa ispita
 • Datum održavanja: Januar 2023.
Vežba: Osnovna sintaksa, uslovni iskazi i petlje
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Osnove HTTP-a
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vrste podataka i varijable
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vežba: Vrste podataka i varijable
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Osnove HTML-a i CSS-a
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Nizovi / liste
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vežba: Nizovi / liste
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Koncepti razvoja softvera - 1. deo
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vežba: Metode / Funkcije
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Koncepti razvoja softvera - 2. deo
 • Datum održavanja: Februar 2023.

 

Napredne liste / nizovi
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vežba: Liste / Nizovi Napredno
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Srednji ispit
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Objekti i klase
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Vežba: Objekti i klase
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Bitne operacije
 • Datum održavanja: Februar 2023.
Asocijativni nizovi / Rečnici
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Vežba: Asocijativni nizovi / Rečnici
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Rešavanje problema
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Obrada teksta
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Vežba: Obrada teksta
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Osnove baze podataka
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Regularni izrazi
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Vežba: Regularni izrazi
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Git i GitHub
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Priprema za ispit
 • Datum održavanja: Mart 2023.
QA Uvod
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Osnovni web projekt
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Praktični ispit
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Ponovo polaganje središnjeg ispita
 • Datum održavanja: Mart 2023.
Ponovo polaganje praktičnog ispita
 • Datum održavanja: Mart 2023.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je prolagođen svim polaznicima koji poznaju vrste podataka i poseduju osnovne veštine za rad sa uslovnim konstrukcijama i ciklusima. Potrebne veštine možete steći besplatnim kursem Uvod u programiranje

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars