Java Script aplikacije

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Na kursu „JS aplikacije“ naučićete kako da koristite HTTP zahteve i šta su oni. Takođe ćete istražiti REST usluge i kako da radite sa njima, razumećete koncept Baas-a (pozadina kao servis) i naučićete o asinhronom kodu, uključujući obećanja i upotrebu asinc/avait. Pored toga, udubićete se u šabloniranje i rutiranje. Tokom kursa kreiraćete aplikaciju za jednu stranicu, koristeći tehnike naučene na prethodnim predavanjima, a vaši projekti će biti ocenjeni. Steći ćete uvid u arhitekturu aplikacije i naučiti kako pravilno strukturirati sopstvene aplikacije. Pred kraj kursa, ispitaćete različite modele dizajna i njihovu praktičnu primenu. Vi ćete kreirati sopstvene web komponente koristeći standard Web Components i izgraditi Webpack okruženje od nule.

Veštine koje ćete steći:

  • Šta je HTTP i kako se postavljaju zahtevi
  • Kreiranje jednostavnih jednostranih aplikacija
  • Rad sa šablonima i rutiranje
  • Rad sa nerelacionim bazama podataka
  • Rad sa REST API-jima i asinhronim programiranjem
  • Testiranje aplikacije
  • Funkcionalno programiranje

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars