Java Script Advanced

Uskoro
Uskoro
Predavač
Uskoro
Category
Reviews
Rating
Uvod u Java programiranje - Besplatan kurs programiranja

Na kursu „JS Advanced“ steći ćete dubinsko znanje o JavaScript jeziku, uključujući osnove sintakse, rad sa nizovima, matricama, objektima, klasama i funkcijama pisanja. Takođe ćete istražiti složenije koncepte kao što su kontekst funkcije, eksplicitno vezivanje i petlja događaja. Kurs će poboljšati vaše algoritamsko razmišljanje. Nakon uspešnog završetka ovog kursa, moći ćete da radite sa DOM stablom, vršite manipulacije na njemu i upravljate događajima. Kurs će takođe pokriti funkcionalne i objektno orijentisane pristupe programiranju u JavaScript-u, uključujući teme kao što su nasleđivanje, kompozicija objekata i lanac prototipa.

Veštine koje ćete steći:

  • Rad sa klasama i objektima
  • Rad sa funkcijama i JSON formatima
  • Rad sa linearnim strukturama podataka
  • Preuzimanje informacija i manipulisanje DOM stablom
  • Objektno orijentisano programiranje
  • Funkcionalno programiranje

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars