Image of a person

Aleksandar Ivanović

– Java Database

Biografija predavača

Završio je osnovne i master akademske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Na njemu je stekao ogromno teorijsko i praktično znanje iz oblasti matematike i računarstva. Karijeru je počeo 2019. godine, posle završetka fakulteta i stekao je veliko industrijsko isksutvo u FinTech-u. Trenutno radi na backend-u za mobilnu aplikaciju na mikroservisnoj arhitekturi. Tokom karijere je radio na monolitnim i mikroservisnim arhitekturama softvera. Radio je na NoSql objektnim bazama podataka kao i relacionim MySQL I Oracle. Takođe je tokom karijere stekao isksutvo sa obradama velikih kolicina podataka.

Kratak intervju sa predavačem

Kako ste započeli svoju karijeru u svetu programiranja?

-Započeo sam karijeru u FinTech industriji na platformi nove generacije za procesiranje klirinskih derivata kao Java developer gde sam se susreo sa izazovima FinTech industrije.

Šta vas je inspirisalo da postanete predavač i delite svoje znanje sa drugima?

– Iskreno, vidim predavanje pred grupom ljudi kao lep izazov i priliku da poboljšam prezentacione i govorničke veštine.

Koji su Vam najdraži aspekti predavanja i vođenja obuka?

-Prilika da se vidi napredak ljudi na obuci i pomogne da se savlada kompleksna materija. Inkrementalno poboljšanje svakim danom je ključ ka uspehu.

Kako se Vaše profesionalno iskustvo odražava na način na koji pristupate predavanjima?

–Razumevanje primera iz prakse omogućava da se istoj stvari pristupi na više načina i da se diskutuje u zavisnosti od situacije koji bi pristup bio najbolji.

Koji su izazovi sa kojima se suočavate kada predajete početnicima?

–Iskusnijoj osobi u nekoj oblasti su cesto neke stvari trivijalne ili očigledne pa je potrebno usporiti i zapitati se da li je to uvek tako kako bi se nekom početniku objasnila suština materije.