Nikola Krmpotic

Nikola Krmpotić

– Java Programiranje

Biografija predavača

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – Master, zvanje je stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Programiranjem se aktivno bavi više od 15 godina. Svoju predavačku karijeru je započeo u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici gde predaje već 14 godina. Predaje programske jezike C, C# i Javu. Pored ovih stručnih predmeta predavao je i stručne predmete vezane za sistemsku i mrežnu administraciju tako da pored porgramiranja poseduje znanja i vezana za funkcionisanje računarske mreže. Ima položen Ciscov CCNA ispit vezan za oblasti računarske mreže.  Bio je dve godine predavač u jednoj privatnoj  IT školi  gde je držao kurseve web programiranja vezane za osnovne web tehnologij: HTML5, CSS3, JS, bootstrap i jQuery kao i PHP MySQL. U slobodno vreme samostalno razvija svoje veštine iz programiranja i voli da se bavi rešavanjem izazova. S obzirom na pandemijsku situaciju od 2020. godine drži online nastavu preko Google calssroom platforme, Google meet-a i Discorda.

Kratak intervju sa predavačem

Šta vas je inspirisalo da postanete predavač i delite svoje znanje sa drugima?

Inspiriše me to što volim da vodim aktivan dijalog sa polaznicima i da pokušam da na osnovu gradiva kojeg su naučili da pokušaju da izvuku određene zaključke i da dođu do novog sazananja. Kroz ovaj proces volim da navodim polaznike kako pravilno da razmišljaju i donose zaključke. Izuzetno mi je drago kada vidim da sam pomogao polazniku da razmišlja na odgovarajući način. Proces kritičkog razmišljanja o određenoj problematici je ključan da bi se uspešno usvojilo gradivo.

Kako se Vaše profesionalno iskustvo odražava na način na koji pristupate predavanjima?

Uvek pokušavam da iskoristim svoje profesionalno iskustvo kako bih približio određenu problematiku polaznicima. Trudim se da za svaki teoretski koncept pronađem konkretan primer gde se vidi njegova upotreba i primena. Pokušavam da problematiku vezanu za određeni teoretski koncept povežem sa sličnim primerima iz realnog života. Konkretno pojam enkapsulacije objašnjavam da ne morate da znate kako funkcioniše šporet da biste skuvali jaje, a i šporet mora da vas štiti od žica kako vas ne bi udarila struja.

Koji su izazovi sa kojima se suočavate kada predajete početnicima?

Uvek pokušavam da iskoristim svoje profesionalno iskustvo kako bih približio određenu problematiku polaznicima. Trudim se da za svaki teoretski koncept pronađem konkretan primer gde se vidi njegova upotreba i primena. Pokušavam da problematiku vezanu za određeni teoretski koncept povežem sa sličnim primerima iz realnog života. Konkretno pojam enkapsulacije objašnjavam da ne morate da znate kako funkcioniše šporet da biste skuvali jaje, a i šporet mora da vas štiti od žica kako vas ne bi udarila struja.

Kako se prilagođavate različitim stilovima učenja naših polaznika?

Stil mog predavanja zavisi od prethodnog iskustva polaznika i kroz dijalog sa njima dolazim do informacija koje su njihove sfere interesovanja i motiv zašto su se odlučili za programiranje. Na osnovu toga pokušavam da im prilagodim predavanja.

Kakvi su Vaši saveti za one koji se premišljaju da li da se upuste u svet programiranja i prijave na SoftUni kurseve?

Doživite ulazak u svet programiranja kao novu avanturu koja će vam pomoći da nadogradite svoje znanje i unapredite svoju karijeru. Ništa vas ne košta da probate i vidite da li je svet programiranja baš za vas.